Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach

Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach

În baza Acordului de cooperare inter-instituțională bilaterală dintre Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) și University College of Southeast Norway (UCSN), Centrul de Studii Globale a implementat grantul de cercetare intitulat: Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. Proiectul s-a desfășurat în perioada 18.07.2016 – 31.01.2017 și a fost finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (2009-2014).

Experți români și norvegieni, profesori, cercetători, practicieni și reprezentanți ai corpului diplomatic în România, din state membre ale UE, Orientului Mijlociu și Magreb, au participat în cadrul proiectului.

Astfel, a fost organizată și o conferință internațională. Prima zi a evenimentului a constat în desfășurarea sesiunilor de lucru și prezentarea studiilor de către experți, iar a doua zi a inclus discuții și dezbateri pentru întocmirea unor recomandări politice la nivel bilateral și european privind gestionarea problemelor de migrație, precum și organizarea unui atelier de lucru pentru proiectarea unui curs academic intitulat generic „Migrația – Provocări și Soluții”.

În cadrul evenimentului a fost semnat un parteneriat academic și de cercetare între Centrul de Studii Globale al ULBS și Centrul pentru Gestionarea Crizelor și Securitate din Norvegia (UCSN).

Obiectivele proiectului au urmărit: îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la migrația forțată; explorarea oportunităților ulterioare de a participa la programele de cercetare și de cooperare internațională; integrarea aspectelor de reziliență în contextul mai amplu al mutațiilor demografice; aprofundarea vectorilor de structurare a politicilor UE pentru refugiați; drepturile și protecția refugiaților; amplasamentele pentru refugiați și integrarea acestora; puterea și legăturile sociale, relația cu localnicii, metodologiile de cercetare a migrației forțate, aspecte geopolitice.

Rezultatele cercetărilor derulate constau în publicarea unui volum de studii (Conference Poceedings) și a unui document strategic cu recomandări politice (Policy Paper).

Pentru mai multe detalii privind agenda proiectului, vă rugăm să vizitați pagina oficială a acestuia: http://grants.ulbsibiu.ro/migration .