MIDDLE EAST POLITICAL AND ECONOMIC INSTITUTE (MEPEI)

MIDDLE EAST POLITICAL AND ECONOMIC INSTITUTE (MEPEI)

MEPEI este un think-tank independent, care promovează o mai bună înțelegere a Orientului Mijlociu, culturii, limbilor și popoarelor sale diverse, în vederea stabilirii de legături între indivizi, instituții și comunități.

Parteneriatul dintre Centrul de Studii Globale și Middle East Political and Economic Institute vizează colaborarea pentru dezvoltarea cercetărilor în domeniul securității naționale și globale; facilitarea stagiilor de practică pentru studenții ULBS în cadrul MEPEI și a altor instituții publice sau private; promovarea valorilor euro-atlantice în țară și străinătate; organizarea comună de seminarii, conferințe, workshop-uri, a activităților academice și a altor dezbateri publice; identificarea resurselor pentru implementarea de proiecte și granturi cu privire la: securitatea regională și euro-atlantică, dezvoltarea proiectelor pentru educația și cultura de securitate, creșterea nivelului de cooperare între membrii instituțiilor / autoritățile locale, actori sociali și privați, analizarea și diseminarea evenimentelor internaționale importante, precum și a documentelor cu rol strategic.