Defending Democracy, Defending the Truth

Defending Democracy, Defending the Truth

Centrul de Studii Globale organizează demersuri de cercetare internă. Defending Democracy, Defending the Truth, este un proiect intern care se axează pe înțelegerea fenomenului media și a distorsiunilor informaționale capabile să dezvolte atitudini colective. Preocupările de cercetare sunt axate pe înțelegerea fenomenului fake-news; identificarea proceselor de dezinformare deliberată sau neutră; depistarea interpretărilor eronate ale unor documente oficiale; diseminarea de studii și rapoarte ale unor analize efectuate în acest domeniu; identificarea unor subiecte de propagandă/dezinformare realizate în spațiul media. O parte dintre rezultatele demersului de cercetare pot fi accesate în bazele de date online ale Google Scholar, ResearchGate, De Gruyter.