Competitor Profiling

Diagnoza pofilelor concurențiale pentru lideri și organizații (Competitor Profiling)

 

Centrul de Studii Globale în parteneriat cu Facultatea de Științe Socio-Umane, organizează și desfășoară programul de studii postuniversitare intitulat Diagnoza pofilelor concurențiale pentru lideri și organizații (Competitor Profiling), cu durata de 508 ore și 63 credite transferabile, în perioada anului universitar în curs.

 

Programul de studii postuniversitare a fost aprobat prin hotărârea Senatului ULBS cu nr. 3655 din 28.09.2015 și autorizat de către Direcția Generală Învățământ Universitar a Ministerului Educației Naționale, cu nr. 34842 din 06.07.2017.

 

Programul se adresează cu precădere persoanelor care se află în poziții de middle și top-management din spațiul privat și public, dar și celor interesați de a-și dezvolta competențe specifice conducerii organizațiilor și domeniului de analiză concurențială. În cadrul programului de studii, predau cadre universitare care dețin expertiză profesională de notorietate la nivel internațional. Cursurile se desfășoară în limba română, iar la absolvirea studiilor se eliberează un certificat de competențe. Diagnoza pofilelor concurențiale pentru lideri și organizații, este un program gândit pentru persoanele care doresc să recurgă la o pregătire de nișă, cu caracter aplicat, necesară unor eșaloane superioare de decizie.