Despre CSG

Centrul de Studii Globale (CSG) a fost aprobat în baza Hotărârii Senatului ULBS nr. 697 din 05.02.2016 și dezvoltă programe de studii postuniversitare în baza parteneriatelor cu facultățile Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) și cu partenerii centrului.

Centrul de Studii Globale dezvoltă proiecte de cercetare și analize cu caracter interdisciplinar. Centrul este un integrator de expertiză și implică specialiști de top în programele pe care le derulează. Printre preocupările noastre, enumerăm dezvoltarea metodologiilor și instrumentelor cu caracter aplicat, implementarea simulărilor decizionale asistate de tehnologii. CSG este o structură academică cu rol dezvoltator de programe postuniversitare și a analizelor în domeniul studiilor de securitate și relațiilor internaționale, un furnizor de expertiză și consultanță pentru beneficiari publici și/sau privați.

Centrul de Studii Globale a inițiat o serie de parteneriate naționale și internaționale pentru realizarea cu succes a obiectivelor propuse.

Preocupările cheie ale Centrului se axează pe logica următoare: dezvoltarea metodologiilor pentru evaluarea unor situații specifice problemelor globale, locale și interumane; designul strategiilor; planificarea scenariilor și proiectarea deciziilor, respectiv coordonarea resurselor pentru aplicarea unui leadership eficient.

În activitatea pe care o întreprinde la nivelul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Centrul de Studii Globale se subordonează prorectorului responsabil cu programele academice și implicit rectorului ULBS.