Competențe dobândite

Diagnoza pofilelor concurențiale pentru lideri și organizații (Competitor Profiling)

Calificări/Competențe:

  1. Realizarea designului proiectelor de securitate strategică;
  2. Asigurarea de expertiză în domeniul negocierii și medierii între grupuri cu interese diverse;
  3. Aplicarea cunoștințelor asimilate in simularea conducerii și gestionarii unei organizații;
  4. Identificarea, analizarea și evaluarea unor planuri strategice de securitate existente în cadrul standardelor de inter-operabilitate
  5. Deliberarea și luarea de decizii specifice predefinite în sfera securității la diferite nivele;
  6. Aplicarea metodelor de avertizare timpurie la o situație concretă care implică riscuri de securitate;
  7. Elaborarea proiectelor de estimare a securității informaționale bazate pe modele de decizie în condiții de risc și incertitudine;
  8. Proiectarea unor componente ale unor programe manageriale pentru organizații publice și private.

 

Competențe transversale:

  1. Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine;
  2. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii.