Prof. univ. dr. Dafin MUREȘANU

Domnul Dafin Fior Mureşanu este profesor de Neurologie la Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România, medic primar neurolog, preşedintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare și preşedintele Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii şi al Institutului de cercetare ştiinţifică RoNeuro, precum și membru în peste 30 de societăţi internaţionale şi naţionale de profil. Activitatea științifică și de cercetare a domnului profesor Mureșanu însumează peste 120 de lucrări indexate ISI Web of Science din care 61 in extenso (H-index 14); Lucrări indexate PubMed – 82; Publicaţii naţionale – 56;  Cărţi și capitole – tratate naționale – 13; Capitole publicate în tratate internaționale – 12; Granturi 2005-2015 – 24; Participări la manifestări ştiinţifice – 328 comunicări ştiinţifice din care 262 în evenimente internaţionale şi 66 naţionale; Studii clinice – 8 în ultimii cinci ani. Dintre numeroasele sale contribuții științifice, putem aminti: abordarea la nivel submolecular a mecanismelor prin care procesele fundamentale cunoscute ar putea reprezenta cauza, dar şi efectul proceselor elaborate (gnozie, praxie, limbaj) precum şi a categoriilor superioare subtile (activitate emoţională, conştiinţă). A devenit Honorary Profesor la Universitatea Amity, India (2014) și Visiting Profesor la Universitatea din Debrecen, Ungaria (din 2012).