Dr. Consuela AVRAM

Doamna Dr. Avram a absolvit specializarea  „Jurnalistică” în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Jurnalistică a Universității sibiene “Lucian Blaga”. După o scurtă carieră jurnalistică, fiind redactor de știri la Televiziunea Antena 1 din Sibiu, devine purtătorul de cuvânt al Camerei Europene a Experților în Romania, organism european cu sediul central la Bruxelles, colaborarea cu această organizație continuând până în prezent.

Aflându-se într-o permanentă dorință de perfecționare, anii următori sunt alocați studiului, aceasta absolvind cu succes trei programe de masterat în domeniile: „Managementul Calității”, „Managementul Administrației Europene”, „Diplomație și Politică Externă”.

După începerea studiilor doctorale, la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, devine asistent universitar, cadru asociat, în cadrul Facultății de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, din cadrul Universității „Lucian Blaga”, Sibiu. În 2012, sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, Consuela Avram, primește titlul de doctor în Relații Internaționale și Studii Europene, titlul lucrării sale de doctorat fiind „Intelligence și arta guvernării. Studiu de caz: România”. Preocupările de cercetare ale d-nei Dr. Avram cuprind buna guvernare, relația societate – stat – sectorul de securitate, dezvoltarea analizelor cu caracter geopolitic și de arhitectură instituțională