Conf. univ. dr. Silviu NATE

Silviu Nate este licențiat în Științe Politice; în anul 2003 a obținut o bursă de studii din partea The Fund for American Studies și a absolvit International Institute for Political and Economic Studies al Georgetown University din Washington. A beneficiat de mai multe programe finanțate, de tip fellowship, în afara țării, cu nivel de pregătire CEC 6, din partea: Centrului pentru Control Democratic al Forţelor Armate (DCAF), Geneva (Elveţia) în 2004; din partea The Fund for American Studies, Greek Association for Atlantic and European Cooperation, Atena (Grecia); a obținut o bursă din partea Center for SouthEast European Studies, Bulgaria; Institute Euro-Balkan, Macedonia; NATO Science for Peace and Security Programme, Plovdiv (Bulgaria) în 2009. Domnul Nate a participat la simulări și cursuri de specializare susținute de Ambasada SUA şi Academia Navală din Monterey, Institutul Internaţional Republican, Consiliul Britanic, Unitatea Strategică a primului ministru Tony Blair, Ministerul de Externe al Austriei, United Nations Development Program, The Leadership Group USA. Silviu Nate deține o experiență de peste 15 ani în domeniul ONG și al proiectelor derulate în cadrul societății civile. A absolvit două programe de masterat în domeniile securității naționale și internaționale; a obținut titlul doctor în domeniul Științe Militare și Informații la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București. Dl. Nate a participat în calitate de expert la diverse dezbateri publice privind elaborarea unor documente strategice de interes național. În calitate de director al Centrului de Studii Globale din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, domnul Nate a gestionat mai multe granturi cu finanțare internațională; este membru al Euro-Atlantic Council România și al Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene (European Community Studies Association).