Proiecte susținute de ITC HPI-ULBS


Titlu Obiectiv Perioada de implementare
Susţinerea jurnalelor ULBS Promovarea şi stimularea cercetării în ULBS şi creşterea vizibilităţii internaţionale 2019
Stimularea cercetătorilor din ULBS pentru publicarea de lucrări ştiinţifice în jurnale internaţionale indexate în baze de date recunoscute Publicarea rezultatelor cercetărilor 2019
Susţinerea conferinţelor internaţionale organizate de ULBS Diseminarea rezultatelor cercetărilor prin organizarea de conferințe, simpozioane, școli de vară, ateliere de lucru 2019
Organizarea evenimentului internaţional "EU academic summit" cu tema: Viitorul Europei în educație și cercetare Diseminarea rezultatelor cercetărilor prin organizarea de conferințe, simpozioane, școli de vară, ateliere de lucru 2019
Organizarea evenimentului internaţional “Sibiu European Region of Gastronomy” Susţinerea comunităţii academice din ULBS pentru aplicarea pe programe de cercetare şi specializare și obţinerea de fonduri din cercetare 2019
Premierea excelenţei în educaţie şi cercetare Stabilirea unor burse de excelenţă pentru echipe de cercetare formate din cadre didactice și respectiv din studenți ai ULBS 2019
Finanțarea cercetătorilor și a cadrelor didactice cu afliere la instituții de prestigiu din străinătate care doresc să desfășoare activități de transfer know-how Sprijinirea financiară a cercetătorilor și a cadrelor didactice cu afliere la instituții de prestigiu 2019
Granturi de mobilitate externă pentru studenți și doctoranzi Susţinerea studenţilor ULBS care doresc să participe la manifestări ştiinţifice 2019
Programul de proiecte și soluții inovative studențești ULBS Smart Finanțarea unor proiecte inovatoare 2019
Produse promoționale „MADE BY ULBS” Susţinerea echipelor care doresc să dezvolte produse promoționale reprezentative pentru fiecare facultate 2019
Organizarea excursiilor de studii și a vizitelor de documentare pentru studenti Susţinerea manifestărilor studențești de tip excursii de studii și a vizitelor de documentare 2019
Achiziţie software pentru activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică Pentru activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Acces la baze de date internaţionale şi abonamente la reviste de specialitate Abonamente la publicații periodice interne și externe
Centru de creație tehnică, cercetare, inovație și inventică pentru studenți Înființarea unui centru de lucru pentru studenții și cadrele didactice și de cercetare