Proiecte susținute de ITC HPI-ULBS


Organizarea excursiilor de studii și a vizitelor de documentare pentru studenti


Data ȋncepere / perioada: Iulie - Decembrie 2019
Perioadă depunere proiecte: ȋn curs de lansare
Scop, scurtă descriere:

Susţinerea manifestărilor studențești de tip excursii de studii și a vizitelor de documentare pentru studenții de nivel licenţă și Master. Acţiunea are drept scop aprofundarea cunoştinţelor studenţilor şi dezvoltarea interesului acestora pentru o carieră în domeniul de studiu, prin:

  • contactul direct cu mediul socio – economic / mediul de afaceri / mediul instituțional;
  • familiarizarea cu cele mai noi tehnologii şi practici din diverse domenii;
  • dobândirea de cunoştinţe cu privire la cele mai recente evoluţii în domeniul de studiu;
  • lărgirea orizontului profesional şi adaptarea în felul acesta la piaţa globală a muncii.