Știri și evenimente


Consultare publică: Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1


AM POC și Autoritatea pentru Digitalizarea României au lansat spre consultare publică ghidul aferent Acțiunii 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

În cadrul apelului de proiecte, se pot depune propuneri de proiecte cu aplicabilitate în următoarele domenii:

IoT,smart city/smart village
Cyber security
Big data
Inteligență artificială
Tranzacții electronice
e-guvernare
Digitizarea administrației publice
e-sănătate
Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială

Solicitanții eligibili sunt IMM-urile care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC, cât și cele care își desfășoară activitatea în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, precum și consorții formate între entitățile amintite.


Perioada de consultare publică: 17 - 30 iulie 2020

Resurse

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-solicitantului-pentru-actiunea-2-2-1-sprijinirea-cresterii-valorii-adaugate-generate-de-sectorul-tic-si-a-inovarii-in-domeniu-prin-dezvoltarea-de-clustere-apel-nr-3/

Internship online prin Tehnologii Microsoft Cloud și Inteligență Artificială


În urma acordului de parteneriat dintre Fundația EOS – Educating for an Open Society (partener Microsoft), cu sediul în Timișoara și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Centrul de Transfer Cunoaştere HPI-ULBS înregistrat la ULBS cu nr. 2188 din 04.06.2020, studenții și masteranzii facultăților de Inginerie şi Ştiinţe din cadrul ULBSpot beneficia de stagii de practică sub forma unor cursuri de certificare gratuită în tehnologii Microsoft Cloud (Azure) și Inteligență Artificială.

Cursul/urile de certificare este self-paced şi pot fi făcute oricând studenţii au timp și doresc. Este 100% online și nu presupune logarea la o anumită ora sau zi. Durata celor 4 cursuri oferite online este următoarea:

Azure Fundamentals – 10 ore
Microsoft 365 Fundamentals – 4,5 ore
Microsoft Dynamics – 12 ore
Power Platform – 3 ore

Studenții pot să aleagă un singur curs sau să le facă pe toate 4 și apoi să decidă pentru care din aceste cursuri doresc să susțină certificarea competențelor dobândite. Domeniile de competență pentru fiecare din cele 4 cursuri/certificări însoţesc acest mesaj.


Metodologia de aplicare:
1. Studenţii completează dosarul de Grup Ţintă (GT) și ataşează o copie a cărţii de identitate (CI). Acesta este disponibil la adresa http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/downloads/formulare_inregistrare
Dosarul completat este trimis pe mail dlui șef lucr.dr.ing. Matran Cristian, cristian.matran@ulbsibiu.ro
2. Validarea dosarului de GT
3. Studenţii completează dosarul de consiliere în cariera profesională, disponibil la adresa http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/downloads/dosar_consiliere_ulbs.zip.
Dosarul completat este trimis pe mail dnei Paul Monica paul_moni2006@yahoo.com
4. Studenţii se înscriu la cursurile de certificare în Inteligență Artificială și Tehnologie Cloud Azure oferite de Microsoft prin accesarea link-ului https://www.eos.ro/inregistrare-acc/
5. După parcurgerea acestor pași se trimite un mesaj persoanei de contact prin care se anunță finalizarea înscrierii.

Persoana de contact este dl. șef lucr.dr.ing. Matran Cristian, cristian.matran@ulbsibiu.ro

Observaţia 1: La finalizarea cursului/cursurilor, EOS Romania va oferi fiecărui student ULBS un certificat doveditor care să ateste parcurgerea respectivului curs/uri. În plus, cei mai buni studenți care dobândesc certificarea vor putea participa la un bootcamp de o săptămână în care vor învăța despre Tehnologii Microsoft Cloud și Inteligență Artificială și vor lucra cu experți în domeniu pentru dezvoltarea unor proiecte / idei de afaceri (sperăm față în față).

Observaţia 2: Primii 25 de studenţi din anii II, III sau IV din Facultatea de Inginerie care finalizează cu certificare cursul/cursurile alese vor primi un bonus financiar de 800 de lei acordat prin intermediul proiectului POCU/90/6.13/6.14/107027 „Practica din facultate – succes în cariera!” derulat de către Facultatea de Inginerie.

Resurse

Acceleratorul de Cariere in Cloud ULBS

MTC_OD_Azure_Fundamentals_AZ-900_0420

MTC_OD_365_Fundamentals_MS-900_0420

MTC_OD_Dynamics_Fundamentals_MB-901_0420

MTC_OD_Power_Platform_Fundamentals_PL-900_0420

http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/downloads/formulare_inregistrare

http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/downloads/dosar_consiliere_ulbs.zip

https://www.eos.ro/inregistrare-acc/

Finantare pentru IMM-uri


Informații referitoare la posibilitati de finantare de pana la 55.000 euro pentru IMM-uri care doresc dezvoltarea unei idei inovative.
Exista tipuri de aplicații experimentale (AE) pentru care se pot depune proiecte
• UNIC partener: o companie are ideea unei inovații, viziune clară asupra pieței, are nevoie de suport tehnic pentru validarea conceptului și partenerii cu un membru DigiFed (până la 55 k €)
• TWIN: două companii sunt partenere: prima vizează ideea unei inovații și suportul tehnic este oferit de a doua companie (până la 110k €, 55k € fiecare).
Detalii se regasesc mai jos la adresa și în documentul atașat

Resurse

https://digifed.org/explore/open-calls/

DigiFed-Slides-Webinar-3

Informare apeluri


În contextul pandemiei de COVID-19 au fost lansate la nivelul UE mai multe apeluri de proiecte în domeniul cercetării care ar putea fi de interes și pentru activitatea dumneavoastră:

Resurse

https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-launches-eur-45m-call-proposals-coronavirus

http://www.snf.ch/en/funding/programmes/coronavirus/Pages/default.aspx#Documents

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01

Întâlnire consorțiu regional inovare Brașov 04.12.2019


În data de 04 decembrie 2019 la Hotelul Kronwell din Braşov a avut loc întâlnirea Consorțiului Regional de Inovare (CRI) Centru. Din partea Universitatii Lucian Blaga din Sibiu a participat domnul Prof.dr.ing. Adrian Florea - directorul Centrului de Transfer de Cunoastere HPI-ULBS. Discuțiile din cadrul CRI Centru s-au axat în principal pe implementarea și monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3) și modele de finanţare a inovării şi mediului de afaceri în perioada actuală de programare, precum şi în perioada 2021-2027. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și discutat stadiul implementării RIS3 din Regiunea Centru – activităţi derulate, perspective, corelare cu RIS3 naţional.

In agenda evenimentului au fost incluse discutii intre membri CRI cu privire la competitivitatea Regiunii Centru din perspectiva contribuţiei domeniului cercetării, dezvoltării şi inovării. Participanții au fost invitaţi să discute, în atelierele de lucru, care sunt nevoile de dezvoltare şi direcţiile de acţiune necesare pentru creşterea contribuţiei inovării şi a specializării inteligente în economia regională. Agenda si o parte din prezentarile de la eveniment sunt atasate acestui mesaj.

Intalnirea s-a incheiat cu informarea catre participanti ca incepand cu Ianuarie 2020 agentia ADR centru va efectua o serie de vizite in universitatile partenere cu scopul intaririi colaborarii si identificarii concrete a unor proiecte implementabile folosind operatiuni specifice POR

Resurse

Comunicat pentru ULBS 6.12

Prezentare direcții finantare - CRI 4.12.2019

Stadiul implementării RIS3 în Regiunea Centru

PDR CENTRU 2021-2027 Analiza socioeconomică și analiza SWOT la nivelul Regiunii Centru

Agenda CRI 04_12_2019

Vizita profesorului Ulrich Weinberg la Sibiu


In data de 17 Octombrie in aula Avram Iancu a Facultatii de Litere si Arte a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu profesorul Ulrich Weinberg director la School of Design Thinking, Hasso Plattner Institute, Potsdam, Germany a sustinut cuvantul de deschidere la cea de a 12-a editie a conferintei internationale "Engineering and Business Education" (ICEBE 2019) cu prezentarea "Design Thinking 4.0" - metode de aplicare a conceptului de Design Thinking in dezvoltarea si implementarea de solutii inovative pentru rezolvarea problemelor ce presupun procese complexe.

In cadrul vizitei domniei sale in Sibiu, Prof. Weinberg impreuna cu dl. prorector Claudiu Kifor si dl. Adrian Florea directorul CTC HPI-ULBS au inspectat stadiul lucrarilor la sediul laboratorului de Design Thinking din ULBS fiind placut surprins de evolutia lucrarilor (finalizarea primului nivel) si asigurand echipa din Sibiu de sprijin din partea HPI Germania in vederea finalizarii lucrarilor, pregatirea profesorilor instructori si startarea activitatilor de Design Thinking la ULBS.

Resurse

Lansare competiţie 2019 - Proiecte colaborative de cercetare - Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021


Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în calitate de Operator de Program, anunţă lansarea competiţiei pentru „Proiecte colaborative de cercetare” din cadrul „Programului Cercetare”, asociată Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021.

Prin acest instrument de finanţare, se urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Norvegia, fiind, de asemenea, un mijloc de stimulare a participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 16 decembrie 2019. Platforma pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi disponibilă începând cu data de 27 septembrie 2019.

Apelul de propuneri de proiecte, vizeaza cercetarea fundamentală şi aplicativă în urmatoarele arii tematice1:

  • Energie
  • Mediu
  • Sănătate
  • Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv studii de gen şi studii privind incluziunea socială
  • TIC
  • Biotehnologie

Cercetătorii sunt încurajaţi să înceapă discuţiile privind posibile proiecte cu potenţialii parteneri, în vederea construirii de consorţii şi a pregătirii propunerilor de proiecte. Pentru identificarea posibililor parteneri din Norvegia, este disponibilă o bază de date de cautare a partenerilor aici: https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/international-funding/eos-midlene/eea-and-norway-grantspartner-search/

Apelul de propuneri impune ca proiectele să fie depuse de către un consorţiu alcătuit din cel puţin o entitate legală din România şi una din Norvegia. Promotorul de Proiect va trebui să fie o organizaţie de cercetare eligibilă din România. Partenerii eligibili pot fi organizaţii de cercetare sau companii cu sediul în România sau în Norvegia.

Bugetul total al competiţiei este de 24.687.500 euro. Suma minimă a unui grant pentru care se poate aplica este de 500.000 euro, iar cea maximă este de 1.200.000 euro (tbc).

Durata unui proiect poate fi până la 36 de luni, cu posibilitatea de a se extinde cu încă 6 – 9 luni, dar fără a depăşi data de 30 aprilie 2024.

Resurse

https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare

Consultare publica - programul Europa Digitala 2021-2027


In urma cu aproximativ 1 an la Bruxelles Comisia Europeana a demarat o propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de instituire a programului Europa digitala pentru perioada 2021-2027. Programul Europa Digitala ar aduce investitii directe în valoare totala de 9.19 miliarde de euro pentru implementarea de tehnologii digitale inovatoare în cinci domenii-cheie: supercomputing, inteligenta artificiala, securitatea informatica, abilitatile digitale avansate, conducand la schimbari pozitive în vietile cetatenilor europeni si în demersul afacerilor. De asemenea, se doreste asigurarea utilizarii pe scara larga a acestor tehnologii digitale în întreaga economie si societate, în conformitate cu obiectivele si valorile ambitioase ale UE în materia dezvoltarii durabile. Obiectivul sau este de a îmbunatati competitivitatea Europei în economia digitala globala si de a-si spori autonomia tehnologica, prin construirea de capacitati, prin testarea tehnologiilor digitale si prin desfasurarea acestora.

In aceasta perioada are loc consultarea publica online pe programul Europa Digitala 2021-2027, in acest fel comisia asigurandu-se ca programul reflecta cele mai importante lucruri pentru societatea si întreprinderile europene (IMM-uri si companii mari), pentru administratiile publice de la toate nivelurile, pentru organizatiile de cercetare si mediul academic, pentru ONG-uri, pentru asociatiile cetatenilor si cetatenii privati din întreaga Uniune. Informatiile primite vor ajuta Comisia Europeana sa finalizeze Orientarile pentru Europa Digitala, a caror versiune va putea fi vizualizata online. Acestea vor forma apoi programele de lucru si cererile de propuneri pentru primii doi ani ai programului (2021-2022).

Consultarea publica se va încheia la data de 25 octombrie. Orice persoana interesata poate participa la consultare prin completarea formularului online disponibil la urmatorul link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEP_targeted_consultation Tot acolo se gasesc si informatii privind propunerea CE pentru programul Europa Digitala si draftul orientarilor pentru anii 2021-2022.

Avand in vedere ca cele 5 domenii cheie amintite anterior pot fi suport pentru aplicatii din multe alte domenii de activitate, cadrele didactice si cercetatorii din universitatea sibiana sunt invitati sa contribuie completand chestionarul astfel incat Comisia Europeana sa poata identifica si alte arii de interes pentru care vor putea genera apeluri de finantare.

Resurse

Card image cap

Regulament Europa digitala 2021

Anexa Europa digitala

Digital Europe Draft orientation for preparation of the work programme

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEP_targeted_consultation

MOOC on how to design Smart Specialisation Strategies starting 7 October 2019


Dear collegues, researchers and interested parties,

The BAK S3 (https://www.linkedin.com/company/27095580/) is delighted to announce the third Massive Open Online Course on Smart Specialisation Strategies starting 7 October 2019. We cordially invite you and the members of your organization to participate.

About the course

The course enrolment is free. The course offers an overview of the concept and methods to design and apply smart specialisation strategies. The lecturers and will use theories and case studies to explain the practice and implementation of a smart specialisation strategy. Hereby the MOOC is proud to present that among others Peter Berkowitz will inform the participants on the S3 lessons learned from the past and on new regulations. The subject of the course – smart specialisation – was originally developed by D. Foray (EPFL), P. David (Stanford) and B. Hall (Berkeley) within the framework of a European Commission Expert Group. Smart Specialisation has had an immense impact in Europe and then beyond after the European Council’s decision to adopt smart specialisation as an essential principle of European regional policies.

The smart specialisation concept involves both a general innovation policy concept and a method designed to operationalise this concept. This method enables regions to design a regional innovation policy, to encourage the emergence and growth of innovation microsystems in the selected sectors. It means identifying the unique characteristics and assets of each region and thus highlighting each region’s true competitive advantages and unique potential. However, smart specialisation requires a substantial amount of knowledge in order to be designed and successfully implemented. It is there, where our MOOC wants to set the focus. The goal is to stimulate enthusiasm for innovation in each of the participants regions, developing creative structures and finding out the most potential. Find more information in the attached documents.

Resurse

Card image cap

MOOC S3_Information

https://www.linkedin.com/company/27095580/

https://www.smartspecialisation.ch/massive-open-online-course/

Design Thinking: The Creative Power of Teams


In data de 9 iulie 2019, la sediul Centrului de Invatare al ULBS, de pe Bd.-ul Victoriei, nr. 31, s-a desfasurat workshopul "Design Thinking: The Creative Power of Teams", sustinut de Prof.dr. Ulrich Weinberg, de la HPI School of Design Thinking din Germania. In cadrul workshopului au fost descrise metode de aplicare a conceptului de Design Thinking in dezvoltarea si implementarea de solutii inovative pentru rezolvarea problemelor ce presupun procese complexe.

Conceptul de Design Thinking a fost introdus în premiera la nivel mondial la Universitatea Stanford din Palo Alto USA în anul 2005 iar apoi, pe plan european a fost implementat de catre Institutul Hasso Plattner Potsdam din Germania în anul 2007. Conceptul presupune gândirea unui produs nou pornind de la faza de proiect atât din perspectiva tehnica (fezabilitate tehnologica), a necesității si utilizarii de catre societate cât și a viabilitatii economice. Se bazeaza pe puterea creatoare a muncii în echipa, colaborare, inovare, interdisciplinaritate. Implementarea acestui concept presupune un proces iterativ bazat pe urmatoarele stari: întelegere, observare, definirea unui punct de vedere, concepere, dezvoltarea unui prototip si testare

Resurse

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Manufacturing Science and Education - MSE 2019


În perioada 5-7 Iulie Facultatea de Inginerie a ULBS a organizat a 9-a ediție a conferinței internaționale "Manufacturing Science and Education - MSE 2019". În cadrul conferinței domnul Prof.dr.ing. Christoph MEINEL, Decan al Facultății Digital Engineering și Director al Institutului Hasso Plattner Potsdam Germania, a fost invitat si a susținut prelegerea intitulată "Re-Imagine the Future in an Age of Digital Transformation" atingând probleme actuale, provocări și soluții posibile cauzate de digitalizarea asupra sistemului de educație, angajațiilor din companii, de la simpli muncitori până la manageri dar și asupra întregului sector industrial.

Resurse

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Zero Robotics High School Tournament


Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a sprijinit participarea componentilor echipelor Valak de la Colegiul National 'Octavian Goga' Sibiu si Quaternion de la Colegiul National 'Gheorghe Lazar' Sibiu la faza finala a editiei 2018 a concursului international Zero Robotics High School Tournament organizat de Massachusetts Institute of Technology în parteneriat cu NASA care a avut loc in 12 Ianuarie 2019 la Cambridge, Massachusetts, SUA

Resurse

Card image cap
Sursa foto Direcția Comunicații și Marketing a ULBS

Acordare medalii de aur


Consiliul de Administrație al ULBS a aprobat acordarea medaliei de aur domnului Hasso Plattner si domnului prof. dr. Christoph Meinel, CEO HPI, pentru contribuția majoră în dezvoltarea Universitătii "Lucian Blaga" din Sibiu prin actul de donație oferit de către Fundația Hasso Plattner.

Resurse

Hotararea Consiliului de Administrație al ULBS nr. 23 din 10.07.2018

Propunere acordare medalie avizată de către Consiliul de administrație al ULBS

Card image cap
Sursa foto Institutul Hasso Plattner

Aprobare Statut Institut


Senatul ULBS a aprobat Statutul Institutului de transfer de cunoaștere HPI – ULBS în ședința ordinară din data de 26 iulie 2018, cu modificări față de Hotărârea Consiliului de administrație privind Denumirea și Organigrama acesteia.

Resurse

Statutul institutului de transfer de cunoaștere HPI – ULBS

Hotărârea Senatului nr 3473 din 26 iulie 2018

Card image cap
Sursa foto Direcția Comunicații și Marketing a ULBS

Semnarea acordului


Ambasada României la Berlin a găzduit în data de 19 iulie 2018 ceremonia de semnare a acordului dintre Institutul "Hasso Plattner" și Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, prin care instituția germană donează suma de 4,2 milioane de Euro către universitatea românească.

Proiectul a fost negociat în ultimii doi ani de către Prof. Dr. Christoph Meinel - director al Institutului Hasso Plattner și Prof. Dr. Ioan Bondrea - rectorul ULBS, în urma unei inițiative și prin mijlocirea Ambasadei României la Berlin și a ambasadorului Emil Hurezeanu.

Donația este destinată construirii de laboratoare și derulării proiectelor de cercetare, precum și burselor studenților români ai Institutului Hasso Plattner

La ceremonie a fost prezent ministrul român al educației, domnul Valentin Popa, Împuternicitul landului Brandenburg la nivel federal și Însărcinat pentru Relații Internaționale, secretarul de stat Thomas Kralinski, membri ai conducerii celor două instituții de învățământ.

Resurse

Anunț semnare acord pe www.ulbsibiu.ro

Anunț semnare acord pe romania-insider.com

Card image cap
Sursa foto Ambasada României în Republica Federală Germania