Proiecte susținute de ITC HPI-ULBS


Premierea excelenţei în educaţie şi cercetare


Nr estimat de proiecte: 40 (2500 EURO / proiect)
Depunere proiecte: 10 iunie – 5 iulie 2019

Proiect ȋn derulare
Scop, scurtă descriere:

Valorificarea rezultatelor științifice semnificative prin publicarea de către fiecare director de grant de cercetare, în calitate de prim autor sau autor unic, a cel puțin unui articol științific încadrat “document type” ca “article” în reviste cotate cotate Web of Science (www.webofknowledge.com) - Science Citation Index Expanded şi Social Sciences Citation Index - zona roșie și galbenă a listelor UEFISCDI, sau Arts & Humanities Citation Index - cu o vechime de cel puțin 5 ani în Web of Science Core Collection. La un articol raportat, se consideră îndeplinite cerințele contractului pentru un singur autor.

Obținerea de către directorii de grant din domeniul artistic de premii, distincții și nominalizări, individuale sau colective pentru realizarea și participarea cu proiecte artistice la manifestările, festivalurile și concursurile organizate la nivel național, internațional și internațional de vârf, din Lista CNFIS

Obținerea de către directorii de grant din domeniul sport, de performanțe sportive la nivel național și internațional: locul I la campionate la nivel național / universitar; locurile I, II, respectiv III, la competiții de nivel european; locurile I, II, III, IV, V, respectiv VI, la competiții de nivel mondial / Jocuri Mondiale Special Olympic / Jocuri Paralimpice/ Jocuri Olimpice (la categoria campionate se includ și competițiile oficiale asimilate campionatelor).

Informaţii suplimentare: http://cercetare.ulbsibiu.ro/proceduri.html - Competiție internă pentru granturi individuale de cercetare științifică – 2019