Proiecte susținute de ITC HPI-ULBS


Produse promoționale „MADE BY ULBS”


Data ȋncepere / perioada: Iulie - Septembrie 2019 / 1 an
Proiect ȋn derulare
Perioadă depunere: 18 iunie – 24 iulie 2019
Scop, scurtă descriere:

Susţinerea echipelor formate din cadre didactice, studenți, cercetători din ULBS care doresc să dezvolte produse promoționale reprezentative pentru fiecare facultate (de tip „Made by ULBS”), care ulterior să poată fi folosite ca materiale de promovare în cadrul ULBS. Produsele nu vor fi comercializate

Informaţii suplimentare: http://cercetare.ulbsibiu.ro/doc_DCS/proceduri/Metodologie%20aprobata%20sustinere%20produse%20de%20tip%20Made%20by%20ULBS.pdf