Proiecte susținute de ITC HPI-ULBS


Programul de proiecte și soluții inovative studențești ULBS Smart


Buget: 70.000 EURO

  • Etapa 1: 40 de burse de 1000 EURO
  • Etapa 2: 10 burse de 2000 EURO
  • Etapa Bursa Hasso Plattner: Premiu 1 / 2 / 3: 5000 / 4000 / 3000 EURO

Depunere proiecte etapa 1: 07 iunie – 28 iunie 2019
Proiect ȋn derulare
Depunere proiecte: permanent, până la epuizarea bugetului
Scop, scurtă descriere:

Programul ȋşi propune finanțarea unor proiecte inovatoare care pornesc de la faza de idee, pe care ulterior studenții o rafinează treptat și o transformă într-un produs viabil menit să îmbunătățească actul educațional respectiv să îmbunătățească calitatea viețiibr>

Finanțarea proiectelor din cadrul programului ULBS SMART se acordă sub forma unei burse de excelență pentru proiecte inovative. Bursa de excelență pentru proiecte şi soluţii inovative poate fi cumulată cu altă categorie de bursă.Se pot înscrie în competiția de burse de excelență pentru proiecte şi soluţii inovative și studenții care în trecut au beneficiat de alte forme de burse

Informaţii suplimentare: http://cercetare.ulbsibiu.ro/doc_DCS/proceduri/SMART/Regulament_burse.pdf