http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Statutul Centrului pentru Cercetare Socială

 

Obiective

Centrul pentru Cercetare Socială (CSR) este o unitate de cercetare distinctă, cu structură și activități ce răspund actualului nivel de dezvoltare al sociologiei (științelor sociale) pe plan mondial. Prin relații instituționalizate și informale de colaborare științifică cu cercetători din universități și instituții de cercetare științifică din țară și din străinătate, CSR își propune să aducă o contribuție valoroasă în ce privește cercetarea în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

CSR își stabilește ca misiune realizarea unor studii ce țintesc identificarea unor noi modalități de rezolvare a problemelor sociale existente, dar şi descoperirea şi explorarea unor domenii științifice interdisciplinare mai puțin abordate până în prezent. Membrii centrului sunt adepți ai ideii că știința trebuie să ofere soluții la dificultăți existente, dar în aceeași măsură să semnaleze noi arii de studiu a problemelor societății și a unor noi modalități de abordare a acestora.

În ce privește latura aplicativă, CSR își propune să valorifice teoria acumulată în domeniul științelor sociale, prin indicarea de soluții practice la probleme din sfera socială, prin identificarea aplicabilității practice a conceptelor teoretice, și prin surprinderea valențelor practice ale progreselor realizate în domeniul științelor sociale. Centrul își propune de asemenea să ofere consultanță celor interesați.

 

Statutul Centrului pentru Cercetare Socială poate fi consultat aici.

 

Resurse: