http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Publicații

Biblioteca electronică: cărţi

Biblioteca electronică: articole

Biblioteca electronică: rapoarte de cercetare

 

Selecție de publicații ale membrilor CSR 2015-2018:

Cărți și capitole

 • Bejenaru, Anca. 2018. Immigration, Transition to Parenthood, and Parenting. In Ionela Vlase and Bogdan Voicu (eds.) Gender, Family, and Adaptation of Migrants in Europe: A Life Course Perspective. Palgrave Macmillan. https://www.palgrave.com/gb/book/9783319766560#aboutBook.

 • Bejenaru, Anca. 2017. Residential Child Care Services in Romania. În Tuhinul Islam & Leon Fulcher (eds.) Residential Child and Youth Care in a Developing World. European Perspectives. Cape Town: The CYC-Net Press, pp. 172-186.

 • Rus, Adrian V., Sheri R. Parris, Ecaterina Stativa, Anca Bejenaru, Rebecca D. Webster, Jeremy Wente, and Stefan Cojocaru. 2017. ‘An Introduction to Maltreatment of Institutionalized Children’. In Child Maltreatment in Residential Care, edited by Adrian V. Rus, Sheri R. Parris, and Ecaterina Stativa, 1–25. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57990-0_1.

 • Bejenaru, Anca. 2015. Copilul și copilăria din perspectiva schimbărilor sociale. In Bogdan, Voicu, Horațiu M. Rusu, Adela Elena Popa. (eds). (2015). Este România altfel? Societatea și sociologia... încotro?. Sibiu: EULBS, pp. 67-78.

 • Daniel Mara, Sorina Corman (coord). 2015. Analysis on Romanian Teacher’s Training Needs on ICT and EMPD. Lambert Academic Publishing, ISBN 978­3­659­79396­7, p.190.

 • Mara Daniel, Corman Sorina (coord). Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul românesc în domeniile TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) și MEPD (Mentorat Educațional pentru Persoane cu Dizabilități. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978­606­12­0855­5

 • Hortensia Gorski şi Sorina Corman (coord.). Studiu privind nivelul de adaptare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile în regiunea centru. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978­606­12­0229­4, 2011.

 • Sorina Corman. 2015. Despre beneficiarii asistenței sociale în Este România altfel? Societatea și sociologia ... încotro?. Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. ISBN: 978­606­12­1225­5

 • Sorina Corman. 2015. Conceptul de grup vulnerabil în Nondiscriminare în sistemul de sănătate (coord Silviu Morar). Sibiu: Editura Techno Media, ISBN 978­606­616­170­1. D3. Sorina Corman. 2015. Aspecte ale discriminării persoanelor cu altă orientare sexuală în Nondiscriminare în sistemul de sănătate (coord Silviu Morar). Sibiu: Editura Techno Media, ISBN 978­606­616­170­1.

 • Sorina Corman. 2015. Politici sociale – Incluziune și nediscriminare în sistemul de sănătate în Nondiscriminare în sistemul de sănătate (coord Silviu Morar). Sibiu: Editura Techno Media, ISBN 978­606­616­170­1.

 • Sorina Corman, Cristina Tanasescu. 2015. Between Justice and Solidarity in Providing Social Services în Social Research: Theory and Practice. Editura Pro Universitaria, ISBN 978­ 606­26­0319­9.

 • Anghel, Remus Gabriel and Anatolie Coșciug. 2018. ‘Patterns and mechanisms of return migration to Romania’, in Caroline Hornstein Tomic, Rober Picler and Sarah Scholl-Schneider (eds.). Remigrations to Post-Socialist Europe. Hopes and Realities of Return, Lit.

 • Croitoru Alin. 2016. Antreprenoriatul în migrația românească, București: Editura TRITONIC.

 • Croitoru Alin. 2018. Gendered migratory pathways: Exploring the Work trajectories of long-term Romanian migrants, in Ionela Vlase and Bogdan Voicu (eds.), Gender, Family, and Adaptation of Migrants in Europe: A Life Course Perspective, Palgrave Macmillan.

 • Croitoru Alin. 2017. Der rumänische ländliche Raum und die Falle der Saisonmigration (Rural Romania and the trip of seasonal work abroad in agriculture), in Martin Rosswog Kolchoz und Bauernhof – Ländliches Leben und Arbeiten in Europa, LVR – Freilichtmuseum Kommern, München.

 • Croitoru Alin. 2015. Studiul sociologic al antreprenoriatului, în Bogdan Voicu, Horațiu Rusu și Adela Popa (editori), Este Romania altfel? Societatea si sociologia... încotro?, București: Editura TRITONIC.

 • Morândău, Felicia. 2016. ”How important is family in contemporary society? Changes in family functions” În Convergent discourses. Exploring the context of communication. Editori Iulian Boldea si Dumitru Mircea-Buda, 213-223, Tg. Mureș: Arhipelag XXI.

 • Morândău, Felicia. 2015. Gender equality and family change Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication, Arhipelag XXI Press, 2015 Tg. Mureș volumul conferintei Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, 3-4 decembrie Tîrgu-Mureș, 148-159, ISI Proceedings: http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-03/Spi/Spi%2003%2012.pdf.

 • Morândău, Felicia. 2015. Familia o provocare pentru sociologi, dar si pentru omul obișnuit În „Este Romania altfel? Societatea și sociologia...încotro?” Editori Bogdan Voicu, Horațiu Rusu, Adela Popa, 171-190, București: Tritonic.

 • Pavelescu, Amalia, Gh. Pavelescu. 2016. Ethnos 8, Studii de etnografie și folclor. Pagini omagiale, Editura ASTRA Museum, 2016, ISBN - 978-606-733-133-2.

 • Pavelescu, Amalia, Gh. Pavelescu. 2016. Ethnos 7, Studii de etnografie și folclor. Scrieri din tinerețe, Editura ASTRA Museum, 2016, ISBN - 978-606-733-132-5.

 • Pavelescu, Amalia. 2018. In Memoriam: Gh Pavelescu, EdituraTechnoMedia, 2018, ISBN 976- 606-616-330-9 Editura Astra Museum 2018, ISBN 978-606-733-282.

 • Adela Elena Popa, Butvilas, Tomas, Arslan, Hasan & Icbay, Mehmet Ali (eds.), Contextual approaches in sociology, 2015, Frankfurt: Peter Lang. ISBN 978-3-631-66607-4.

 • Popa, Radu-Ioan. 2015. Organizația: o scurtă călătorie dincolo de aparențe. În B. Voicu, H.M. Rusu și A.E. Popa (coord.). Este România diferită? Societatea și sociologia...încotro?, Sibiu: University Publishing House, ISBN 978-606-12-1225-5, pp. 97 - 106.

 • Rădăcină, Oana Elena. 2018. Implicațiile utilizării calculatorului și internetului asupra dezvoltării sociale a tinerilor. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană (ISBN 978-606-37-0497-0).

 • Rusu, Mihai Stelian. 2015. Memoria națională românească. Facerea și prefacerile discursive ale trecutului național [Romanian National Memory. The Discursive Making and Remakings of the National Past]. Iași: Editura Institutul European, 466 pp.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2015. Romania. In Odekon, Mehmet and Golson, J. Geoffrey (Eds).The SAGE Encyclopedia of World Poverty, Second Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, pp. 1333-1334.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2015. Virtuțile sociale ale bârfei: o apologie psihosociologică [The Social Virtues of Gossip: A Psychosociological Apology]. In P. Iluț (Ed.). Dragoste, familie și fericire. Spre o sociologie a seninătății [Love, Family and Happiness. Towards a Sociology of Serenity] (pp. 289–339), Iași: Polirom.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2015. Dragostea ca fenomen psihosocial, între metaforă și concept. Teorii metaforice ale dragostei [Love as a Psychosocial Phenomenon, between Metaphor and Concept. Metaphorical Theories of Love]. In P. Iluț (Ed.). Dragoste, familie și fericire. Spre o sociologie a seninătății [Love, Family and Happiness. Towards a Sociology of Serenity] (pp. 32–85), Iași: Polirom.

 • Vlase Ionela. 2019. Intersectionality, gender and migration. ISBN 978-606-24-0246-4, 98 pagini, Editura Institutul European, Iași.

 • Vlase Ionela., Voicu Bogdan (eds). 2018. Gender, family and adaptation of migrants in Europe, ISBN 978-3-319-76657-7, Palgrave Macmillan.

 • Vlase Ionela. 2016. Le genre dans la structuration de la migration. ISBN 978-606-24-0154-2, 332 pagini, Ed Institutul European, Iași.

 • Vlase Ionela. 2018. Men’s Migration, Adulthood, and the Performance of Masculinities. In Vlase Ionela, Voicu Bogdan (eds). 2018. Gender, family and adaptation of migrants in Europe, pp. 195-225. Palgrave Macmillan.

Articole

 • Bejenaru, Anca & Stanley Tucker. 2017. “An Examination of the Views of Young People in the Romanian Residential Care System Regarding Their Relationship with Biological Family Members and the Option of Reintegration” Journal of Youth Studies, 20(7): 855-871, DOI: 10.1080/13676261.2016.1273517, (FRI in 2015 - 0.802).

 • Bejenaru, Anca. 2016. “Perception of children and youth in Romanian residential care institutions on the risk to personal development and education”. 3th International Multidiciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016. Conference Proceedings. Book 1, Psychology, Psihiatry, Sociology, Healthcare & Education, Vol. II. pp. 735- 743, ISSN 2367-5659 (Volume in the process of indexing in ISI proceedings and SCOPUS).

 • Corman, Sorina, Sassu Raluca, Mihaela Bucuţă, Silviu Morar and Alina Ungureanu. 2015. Discrimination of various vulnerable groups – perception among the students of the Faculty of Engineering. în Conference Proceedings of the 3 rd International Engineering and Technology Education Conference & 7 th Balkan Region Conference on Engineering and Business Education IETEC „15 & BRCEBE 15 The role of engineering/technology and business education in an uncertain future”, ISSN 1843­6730, ISBN 78­0­646­94781­5, pp 202­211.

 • Silviu Morar, Mihaela Bucuță, Sorina Corman, Raluca Sassu, Alina Ungureanu.2015. Assessment of the attitude of discrimination – a new research instrument. În Acta Medica Transilvanica, vol 20, nr. 4, 2015, ISSN 2285­7079, ISSN­L 1453­1968, pp. 23­25.

 • Coșciug, Anatolie, Silviu-Marian Ciobanu, József Benedek. 2017.  The Safety of Transnational Imported Second-Hand Cars: A Case Study on Vehicle-to-Vehicle Crashes in Romania, Sustainability, 9(12), 2380; doi:10.3390/su9122380.

 • Coșciug, Anatolie. 2017. ‘We don’t differentiate between old and new arrivals’. Research notes on social capital formation in religious organizations among Polish young migrants in the UK.  Europolis, 11(1), 44-60.

 • Coşciug, Anatolie. 2017. Transnational Motorways: The Secondhand Car Trade in a Country of Emigration, Anthropology News, 58 (1), e338–e342.

 • Remus Gabriel Anghel, Alina Botezatu, Anatolie Coșciug, Ioana Manafi, Monica Roman. 2016. International migration, return migration, and their effects. A comprehensive review on the Romanian case, IZA DP No. 10445.

 • Coșciug, Anatolie. 2016. The role of social capital in the development of trade with second-hand cars in Central and Eastern Europe. The case of Romania and Moldova, in Moldoscopie LXXII(1): 102-119.

 • Vlase Ionela and Alin Croitoru. 2019. Nesting self-employment in education, work and family trajectories of Romanian migrant returnees, Current Sociology, p. 1-20, DOI: 10.1177/0011392119842205

 • Croitoru Alin. 2019. No Entrepreneurship without Opportunity: The Intersection of Return Migration Research and Entrepreneurship Literature, Social Change Review, XVII (1).

 • Croitoru Alin and Flavius Mihalache. 2018. Fostering Rural Transformation in Romania: Entrepreneurship, Land Reform and Institutional Changes, Journal of Community Positive Practices, XVIII (1): 3-17.

 • Șerban Monica and Alin Croitoru. 2018. Do Return Migration Policies Matter? A typology of young Romanian returnees’ attitudes towards return policies, Social Change Review, Vol. XVI (1).

 • Croitoru Alin. 2017. Schumpeter, Joseph Alois, 1939, Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 8 (1): 67-80.

 • Croitoru Alin, Horatiu Rusu, Mihai Stelian Rusu. 2015. Tailoring a Fashionable Self: Sartorial Practices in an Emerging Market Context, Social Change Review, 13 (2): 137-158.

 • Mihalache Flavius and Croitoru, Alin. 2015. Măsuri de dezvoltare rurală în Polonia și Ungaria (Measures for rural development in Poland and Hungary), Sociologie românească, 13 (4): 19-35.

 • Comșa, Mircea și Andrei Gheorghiță. 2016. „’Many’, ‘half’ or ‘one out of two’? Assessing the effectiveness of counter-biasing techniques in reducing self-reported turnout”, în Revista de cercetare și intervenție socială, nr. 55, pp. 80-97.

 • Gheorghiță, Andrei. 2015. „Voter Characteristics and Leader Effects in a Post-Communist Context: The Case of the 2012 Legislative Elections in Romania”, în Romanian Journal of Political Science, vol. 15, no. 1, pp. 52-79.

 • Pavelescu, Amalia, Ion Taloș. 2019. D’Italica à Sarmizegetusa. Réflexions sur la culture populaire romane [Between Italy and Sarmizegetusa. Reflections on the Romanic Folk Culture]. București, Editura Academiei Române, 420 p., 2016, ISBN 978-973-27-2703 În Journal of Ethnography and Folklore, Serie nouă, Editura Academiei Române,1-2.

 • Pavelescu, Amalia, Ion Taloș. 2017. Folclor spaniol sefard în România: File de istorie culturală [Sephardim Spanish Folklore in Romania. Pages of Cultural History]. București: Editura Hasefer a F.C.E.R. 340 p., ISBN 978-973-630-377-7 În Journal of Ethnography and Folklore, Serie nouă, Editura Academiei Române,1-2.

 • Corman Sorina și Pavelescu, Amalia. 2018. Paternalism or active involvement of the elderly from residential care centers in the implementation and functionality of the mandatory minimum standards in these centers, Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University, Iași, New Series. Sociology and Social Work Sector, ISSN 2006-8961, pp 80-90.

 • Pavelescu, Amalia. 2018.Nicolae Pauleti în perspectiva posterității. În „Studii și cercetări de etnologie”, ISSN 221-6581, nr. 32, pp. 7-16.

 • Pavelescu, Amalia. 2018. Ilie Moise și vocația comunicării, în Honorem prof. univ. dr. Ilie Moise, Editura Etnologică, ISBN 978-606-8830-51-3, pp. 46-49.

 • Pavelescu, Amalia. 2018. Averea, munca, iubirea, căsătoria în Caietele ASER, Editura Etnologică, ISSN 1842-4279, pp. 120-123.

 • Pavelescu, Amalia. 2018. Muza și creatorul de literatură în Caietele ASER, Editura Etnologică, ISSN 1842-4279, pp. 139-146.

 • Pavelescu, Amalia. 2018. Gura satului, în Caietele ASER, Editura Etnologică, ISSN 1842-4279, pp. 152-156.

 • Pavelescu, Amalia. 2016. Perspectivă antropologică asupra sănătății și stării de bine la vârsta a III-a ‒ Studiu de caz, în „Antropologie și sănătate”, Colecția Zilele Rainer, Coordonatori Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Editura Academiei Române, București, pp. 391-399.

 • Pavelescu, Amalia. 2016. Gh. Pavelescu și I. R. Nicola, Corespondențe, afinități și filiații etnoculturale, în „Icoana transilvăneană pe sticlă între devoțiunea populară și patrimoniul cultural”, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, ISBN 978-606-509-295-2, pp. 279-291 și în „Studii și comunicări de etnologie”, tomul XXX, 2016, ISSN 1221-6518, pp. 64-73.

 • Pavelescu, Amalia. 2015. Gh. Pavelescu ‒ năzuințe, șanse, obstacole, devenire, în „Studii și comunicări de etnologie”, Tomul XXIX, serie nouă, ASTRA Museum, ISSN 1221-6518, pp, 12-18.

 • Pavelescu, Amalia. 2015. Misterul relevat în poezia și aforistica blagiană, în „Caietele Blaga”, Festivalul Internațional «Lucian Blaga», Ediția XXV, Editura „Altip”, Alba Iulia, ISSN: 2360-3054, ISSN: L2360-3054, pp. 34-40.

 • Pogan, Livia. 2018. Family and labor force – individual lives, social outcomes, Sociology and Social Work Review, 2/2018, eISSN: 2573-3230 (Online) | ISSN: 2573-3222 (Print), 47-56.

 • Pogan, Livia. 2018. A chronological perspective on work-life balance, Livia Pogan, „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities Yearbook, XIX/2018, ISSN:2501-0468, ISSN-L:1841-0898, 227-237.                                           

 • Pogan, Livia. 2018. Social change, migration and work-life balance, Livia Pogan, Alexandra Porumbescu, RSP, Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politique, 60, ISSN: 1584-224X, 16-26.

 • Pogan, Livia. 2016. The need to harmonize professional and personal life from an inclusive labor market perspective, Livia Pogan, Revista Universitară de Sociologie, 2/2016, ISSN: 1841-6578, 76-85.

 • Pogan, Livia. 2016. Cultural contexts and gender diffrences in adressing work-family conflict, Livia Pogan, Journal of Humanities, Culture and Social Sciences, 2/2016, ISSN 2393 – 5960, ISSN-L online:  2393 – 5960, 85-94.

 • Pogan, Livia. 2016. Work-family conflict, a linguistic and sociological approach of the concept, Livia Pogan, Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie, 1-2/2016, ISSN: 2065-7161, ISSN online: 2247-7330, 212-216.

 • Pogan, Livia. 2015. Engagement focused leadership, Livia Pogan, Revista Academiei Forţelor Terestre, Nr.1 (77)5, ISSN 2247-840X, ISSN-L 1582-6384, 87-94.             

 • Pogan, Livia. 2015. Work-family conflict in relation with resource conservation theory and expansionist theory, Livia Pogan, Revista Universitară de Sociologie, 1(21), ISSN 1841-6578, 66-73.  

 • Adela Elena Popa and Radu-Ioan Popa. 2019. Working as a cancer survivor in Romania: an overview of the statutory policies for return to work, Disability and Rehabilitation, publicat online, (DOI: 10.1080/09638288.2019.1577498)

 • Amir, Ziv, Popa Adela, Tamminga, Sietske, Yagil, Dana, Munir, Fehmidah, de Boer, Angela. 2018. Employer’s management of employees affected by cancer, Supportive Care in Cancer, 26(3), 681-684, doi 10.1007/s00520-017-3998-8.

 • Adela Elena Popa. 2017. The National Cancer Programme in Romania: Challenges in a Low-Resource Healthcare System, în Journal of Cancer Policy, vol. 14, 33-38.

 • Adela Elena Popa, Ionela Vlase, Felicia Morândău. 2016. Nongovernment Sector Fighting Cancer in Romania, in Journal of Community Positive Practices, 2, 39-55.

 • Popa, Radu-Ioan. 2015. Theoretical perspectives upon the return to work of cancer patients: The difficult path of integration in the organization. Social Change Review, 13(2), ISSN: 2068-8016, pp. 113 - 135.

 • Rădăcină, Oana Elena. 2015. Particularities of computer and internet use in educational process at university students: implications for social development. Educatia 21, (13), 62-72.

 • Rădăcină, Oana Elena. 2016. Modalităţi de intervenţie în asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice  instituţionalizate [Intervention Approaches in Social Work Focused on Institutionalized Elderly]. Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala, 15(1).

 • Rădăcină, Oana Elena. 2018. Asistenţa socială în era digitală: practici şi intervenţii bazate pe tehnologie. Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala, 17(4).

 • Rusu, Horațiu. 2016. Solidarity with the elderly in Romania. Revista de Cercetare și Intervenție Socială. 52, pp. 130-144.

 • Birlutiu, Victoria, Birlutiu, Rares Mircea şi Rusu Horatiu Mihai. 2018. The influence of the use of metronidazole associated with vancomycin in reducing the mortality rate at 30 days in patients with Clostridium difficile infection. Biomedical Research. 29(3) pp. 606-609.

 • Comşa Mircea, Voicu, Bogdan, Rusu, Horaţiu. 2017. Atitudini față de solidaritate în România. Revista Sinteza. ISSN 2359-8131.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2018. Celebrities’ Memorial Afterlives: Obituaries, Tributes, and Posthumous Gossip in the Romanian Media Deathscape, OMEGA–Journal of Death and Dying, DOI: 10.1177/0030222817748418.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2018. Theorising Love in Sociological Thought: Classical Contributions to a Sociology of Love, Journal of Classical Sociology, 18(1), pp. 3–20, DOI: 10.1177/1468795X17700645.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2018. Fascism românesc, charismă politică și mesianism național: reflecții bibliografice asupra mișcării legionare. Saeculum, 45(1), pp. 125–149.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2017. Transitional Politics of Memory: Political Strategies of Managing the Past in Post-Communist Romania, Europe–Asia Studies, 69(8), pp. 1257–1279, DOI: 10.1080/09668136.2017.138078.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2017. The Posthumous Condition of Gossip: Death and Its Reputational Benediction, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 8(1), pp. 17–42.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2017. Viața lui C. Z. Codreanu: o istorie parafactuală. Saeculum, 14(1), pp. 226–237. Rusu, M.S. (2017). From “Under the Shadow of Death”: Choosing the Left as a Life Option, Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, 3(1), pp. 109–132.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2016. Domesticating Viragos: The Politics of Womanhood in the Romanian Legionary Movement, Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies, 5(2), 149–176.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2016. The Sacralization of Martyric Death in Romanian Legionary Movement: Self-sacrificial Patriotism, Vicarious Atonement, and Thanatic Nationalism, Politics, Religion & Ideology, 17(2-3), pp. 249– 273, DOI: 10.1080/21567689.2016.1232196.

 • Rusu, Mihai Stelian and Kantola, I. 2016. A Time of Meta-celebration: Celebrating the Sociology of Celebration. Editorial to the special issue on “Sociology of Celebration,” Journal of Comparative Research in Sociology and Anthropology, 7(1), pp. 1–22.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2016. Celebrating the Royal Liturgy within the National Calendric Memory – The Politics of Festive Time in the Romanian Kingdom, 1866-1947, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 7(1), pp. 127–159.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2016. Fundamentele rezonabilității epistemologice. Comentarii pe marginea lucrării: Traian Rotariu, Fundamente metodologice ale științelor sociale, Iași, Polirom, 2016 [The Foundations of Epistemological Reasonability. Comments on Rotariu 2016], Sociologie românească, 14(1), forthcoming.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2015. From the Will of Memory to the Right to Be Forgotten – A Paradigm Shift in the Culture of Remembering. Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, 20(2), pp. 384–411.

 • Rusu, Mihai Stelian. 2015. Battling over Romanian Red Past. The Memory of Communism between Elitist Cultural Trauma and Popular Collective Nostalgia. Romanian Journal of Society and Politics, 10(1), 18, pp. 24–48.

 • Vlase, Ionela and Alin Croitoru. 2019. Nesting self-employment in education, work and family trajectories of Romanian migrant returnees. Current Sociology

 • Ana Maria Preoteasa, Ionela Vlase, Laura A. Tufă. 2018. Intergenerational support as a reaction to socio-economic crisis: alteration of solidarity within precarious Romanian households. European Societies, 20:1, 111-130, DOI: 10.1080/14616696.2017.1402123.

 • Vlase, Ionela and Ana Maria Preoteasa. 2018. Gendered life–course patterns in post-socialist Romania: An illustration from households situated in precarious prosperity. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 20:1, 31-48, DOI: 10.1080/19448953.2017.1375625.

 • Vlase, Ionela and Ana Maria Preoteasa. 2017. Romanians’ current perception of threat from immigrants in a context of co-ethnic migration: assessing the role of intergroup conflict and active/passive contact. Southeast European and Black Sea Studies, 17:3, 421-439, DOI: 10.1080/14683857.2017.1360250

 • Vlase, Ionela and Rebekka Sieber. 2016. Narrating well-being in the context of precarious prosperity. An account of agency framed by culturally embedded happiness and gender beliefs” in European Journal of Women’s Studies, 23 (2): 185-199, Doi: 10.1177/1350506815580399.

 • Vlase, Ionela. 2015. Romanian households dealing with precariousness. A life course approach. European Societies, 17(4):513-534, DOI: 10.1080/14616696.2015.1061682.

 • Precupetu, Iuliana, Ana Maria Preoteasa and Ionela Vlase. 2015. Beyond Poverty in Romania: An Analysis of Household-level Factors of Poverty and Precarious Prosperity. Sociológia / Slovak Sociological Review, 47(3) 2015: 253-271.