http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Sociologie

Prezentare generală și calificări

Misiune:

Misiunea pe care și-o asumă colectivul de Sociologie și Asistență Socială prin gestionarea programului de studiu de licență Sociologie constă în formarea de specialiști cu înaltă calificare în domeniul sociologiei, capabili să răspundă nevoilor de competență, responsabilitate și inițiativă ale unei societăți angajate într-un proces complex de tranziție politică și economică, cum este cazul celei românești. Programul insistă asupra dezvoltării capacităților individuale de analiză a problemelor sociale în baza cercetării empirice fundamentate pe un instrumentar metodologic solid, rafinat și imaginativ. Totodată, este urmărită dezvoltarea capacității de analiză, evaluare și intervenții specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar și societal și a capacității de elaborare, implementare și evaluare a proiectelor, programelor și politicilor sociale pentru diferite categorii de populație.

 

Competențe profesionale după absolvire:

  • Capacitatea de a proiecta și realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare și analiză de date sociale) în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.;

  • Capacitatea de a utiliza proceduri și soft-uri specifice sistemelor de informații bazate pe indicatori sociali în scopul explicării și interpretării unor variate tipuri de concepte, situații și procese;

  • Capacitatea de a realiza diagnoze sociale în raport cu problemele comunităților umane și de a analiza politicile publice;

  • Capacitatea de a dezvolta și aplica strategii de rezolvare a conflictelor și problemelor sociale;

  • Capacitatea de a construi și evalua indicatori sociali relevanți pentru cercetările sociale;

  • Capacitatea de a analiza comunicarea socială.

 

Ocupații posibile conform COR:

Sociolog 263201; Consilier statistician 212011; Specialist resurse umane 242314; Asistent cercetare în sociologie 263209; Analist 251201; Asistent cercetare în demografie 212028; Profesor în învățământul gimnazial 233002; Expert statistician 212012; Agent orientare profesională a șomerilor/ agent informare privind cariera 333302; Consilier orientare privind cariera 242306; Specialiști în relații publice 243201; Referent de specialitate marketing 243203; Purtător de cuvânt 243206; Expert local pe problemele romilor 441902; Consilier școlar 235903; Agent dezvoltare 242207; Consilier instituții publice 111204.

Planuri de învățământ

 

Testimoniale

 

Related resources

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.