http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Resurse umane

Prezentare generală și calificări

Misiune:

Misiunea pe care și-o asumă colectivul de Sociologie și Asistență Socială prin gestionarea programului de studiu de licență Resurse Umane, constă în formarea de specialiști cu înaltă calificare în domeniul resurselor umane, capabili să răspundă nevoilor de competență, responsabilitate și inițiativă ale unei societăți angajate într-un proces complex de tranziție politică și economică, cum este cazul celei românești. Programul insistă asupra dezvoltării capacităților individuale de a analiza procesele sociale, relațiile de muncă precum și dinamica organizațională, de a gestiona resursele umane, de a realiza evaluări organizaționale și ale relațiilor de muncă în baza cercetării empirice fundamentate pe un instrumentar metodologic solid, rafinat și imaginativ. Totodată, este urmărită dezvoltarea capacității de analiză, evaluare și intervenții specifice pe piața forței de muncă pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar și societal și a capacității de elaborare, implementare și evaluare a proiectelor, programelor și politicilor sociale pentru populația activă.

 

Competențe profesionale după absolvire:

 • Capacitatea de a proiecta și realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare și analiză de date sociale) în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.;

 • Capacitatea de a utiliza proceduri și soft-uri specifice sistemelor de informații bazate pe indicatori sociali în scopul explicării și interpretării unor variate tipuri de concepte, situații și procese;

 • Diagnoza mediului organizațional;

 • Capacitatea de a utiliza metodele de analiză sociologică în vederea realizării unei imagini de ansamblu asupra contextului organizațional, în vederea soluționării problemelor specifice;

 • Capacitatea de a identificarea nevoile de dezvoltare a resurselor umane din organizație prin aplicarea de metode specifice;

 • Capacitatea de a analiza interacțiunea resurselor umane și de a soluționa problemele specifice;

 • Abilitatea de a elabora, aplica și analiza strategii de recrutare, selecție și evaluare a resurselor umane, precum și de a asigura și evalua programe de formare.

 

Ocupații posibile conform COR:

Specialist resurse umane (242314); Analist recrutare/integrare salariați (242309); Sociolog (263201); Consilier forță de muncă și șomaj (242301); Referent de specialitate forță de muncă și șomaj (242305); Consilier orientare privind cariera (242306); Analist piața muncii (242308); Analist sisteme salarizare (242310); Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională (242404); Evaluator de competențe profesionale (242405); Specialist în recrutare (242320); Specialist în relații de muncă (242323); Consultant reconversie-mobilitate personal (242311) ; Profesor în învățământul gimnazial (233002); Asistent de cercetare în antropologie (263211); Asistent de cercetare în sociologie (263209); Analist de mediu (263203); Cercetător de dezvoltare comunitară (263207); Referent de specialitate marketing (243203); Mentor (235902); Consilier administrația publică (242201); Specialist relații sociale (243212).

 

Planuri de învățământ

 

Testimoniale

 

Related resources

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.