http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Asistență socială

Prezentare generală și calificări

Misiune:

Programul de studii Asistență socială își propune să formeze specialiști cu înaltă calificare în domeniul asistenței sociale, capabili să răspundă nevoilor de competență, responsabilitate și inițiativă ale unei societăți angajate într-un proces complex de tranziție politică și economică, cum este cazul celei românești. Este urmărită dezvoltarea capacității de analiză, evaluare și intervenții specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar și societal și a capacității de elaborare, implementare și evaluare a proiectelor, programelor și politicilor de asistență socială pentru diferite categorii vulnerabile.

Competențe profesionale după absolvire:

  • Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare si înregistrare a informațiilor, analiză, evaluare și intervenții specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal;

  • Elaborare, implementare și evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de asistență socială pentru diferite categorii vulnerabile;

  • Dezvoltarea serviciilor și activităților de prevenire precum și a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistență socială;

  • Consultanță în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele și grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituții, servicii, prestații);

  • Consiliere și alte metode de intervenție specializată acordate în mediul familial sau instituțional (spitale, școli, penitenciare, centre anti-drog, instituții specializate de asistență socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei sociale;

  • Comunicare și relaționare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați.

Ocupații posibile conform COR:

Asistent social nivel superior - 263501;  Asistent de cercetare în asistența socială - 263511; Asistent social cu competență în sănătate mintală - 263505; Consilier de probațiune - 261921; Consilier forță de muncă și șomaj - 242301; Consilier școlar - 235903; Consilier în domeniul adicțiilor – 263502.

 

Planuri de învățământ

 

Testimoniale

 

Related resources

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.