Report of 2020 the History of education in Sibian gastronomy

Home News Pr_year_2020 Projects Reports Role_coordinator

Raport general

La proiectul

Istoria educației sibiene în gastronomie (II)

Contract nr. 45194 / 02.07.2020

Cuprins

Eveniment / activitate 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 3

Eveniment / activitate 1.1. 3

Eveniment / activitate 1.2. 4

Eveniment / activitate 1.3. 6

Eveniment / activitate 1.4. 7

Eveniment / activitate 1.5. 7

Eveniment / activitate nr. 2.1. 12

Eveniment / activitate nr.2.2. 16

Eveniment / activitate nr.2.3. 18

Eveniment / activitate 3.1. 19

Eveniment / activitate 4.1. 20

Eveniment / activitate 5.1. 22

Eveniment / activitate 5.2. 23

Eveniment / activitate 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Eveniment / activitate 1.1

 Secretariatul general de tip centralizat al proiectului: Coordonator: Conf. univ. dr. Maria-Mihaela Antofie, Prodecan, Facultatea de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului (Facultatea de ȘAIAPM).

Asistent manager: Șef lucr. dr. ing. Cristina Moise Facultatea de ȘAIAPM.

Responsabil licitații publice: Gina Poroșanu Director Achiziții publice.

Responsabil economic: Cristina Puia, Director Financiar.

Expert relații publice: Cristina Pârvu, Biblioteca ULBS.

Secretariatul general al acțiunilor proiectului: Realizare și transmitere de invitații, listare, arhivare fișe de prezență, formulare de evaluare, realizare de fotografie, scriere de procese verbale ale fiecărui eveniment și transmiterea lor în 48 de ore de la încheierea evenimentelor, realizarea copiei după invitație, program, mapă, lista de semnături, fotografii din timpul evenimentului, articol din presă.

Secretariatul proiectului: Alexandra Nagy, Facultatea de ȘAIAPM.

Expert tehnic logistică: ing. Ioan Vișa, Biblioteca ULBS.

Arhivare și gestiunea documentelor Documente de tipul listelor de participare, tabelelor nominale pentru deplasări, conținutul delegațiilor, proceduri de comunicare centralizată între membrii proiectului (instituțiile ULBS implicate) se vor elabora la începutul proiectului, în prima săptămână. Secretariatul funcționează din momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea depunerii raportului proiectului, maxim 15 decembrie 2020. Managementul proiectului va fi de tip centralizat, coordonat pentru managementul calității proiectului de ȘAIAPM. Fiecare instituție a ULBS va parcurge aceleași proceduri agreate la nivel de Rectorat în linie strică cu cerințele Ghid Cultura 2018. Arhivarea documentelor este în format hârtie și scanat – electronic, o copie electronică de la toate facultățile fiind transmisă directorului de proiect. Managementul documentelor este de tip centralizat iar lansarea licitațiilor publice se va organiza pe tipul de activitate și linii bugetare, conform cerințelor proiectului și legislației în vigoare. Realizarea raportului final de proiect și depunerea acestuia în maxim 15 decembrie 2020.

Data și durata estimată a activității: luna semnării contractului– 15 decembrie 2020

Locul de desfășurare a activității: Spațiile ULBS.

Membrii proiectului la nivelul structurilor ULBS

Coordonatorul activităților de documentare/inventariere. Prof.univ.dr. Camelia Sava, Facultatea de ȘAIAPM.

Expert gastronomie/ securitate alimentară: Șef lucr. dr. Cristina Anca Danciu.

Expert gastronomie/ securitate alimentară: Șef lucr. dr. Anca Tulbure.

Expert horticultură: Șef lucr. dr. Mihai Pop

Expert agronomie: Șef lucr. dr. Mircea Savatie

Expert Rusciori Șef lucr. dr. Ioan Pășcănuț

Expert produse inovative: Conf. univ. dr. ing. Monica Mironescu.

Expert produse inovative: Conf. univ. dr. ing. Ion Mironescu.

Coordonatorul inventariere resurse genetice Conf. univ. dr. ing. Mirela Cărătuș.

Expert resurse vegetale: Șef lucr. dr. ing. Cristina Moise.

Expert resurse vegetale: Șef lucr. dr. ing. Ioan Barbu.

Experți resurse vegetale: Șef lucr. dr. Iuliana Antonie.

Experți nutriție:  Șef lucr. dr. ing. George Moise.

Expert agro-turism: Șef lucr. dr. Simona Spânu, Facultatea de ȘAIAPM.

Facultatea de Științe Economice Expert economie rurală: Conf. univ. dr. Virgil Nicula

Coordonatorul activității de documentare a Bibliotecii: Lector dr. Rodica Volovici, Biblioteca ULBS.

Expert documentarist: Liliana Oprescu.

Coordonator IT: ing. Ioan Vișa.

Cercetător istoria culturii: dr. Gudrun Ittu, cercetător științific III.

Cercetător istorie și științele informării: Prof. asociat.dr. Constantin Ittu, cercetător științific II.

Expert documentare metadate: Elena Mărginean.

Expert prelucrare metadate: Camelia Volosciuc.

Expert prelucrare metadate: Riana Bucșă.

Eveniment / activitate 1.2

Denumire: Lansarea proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM

În cadrul spațiilor ULBS, va fi lansată deschiderea proiectului cu prezentarea obiectivelor, echipei proiectului și anunțarea calendarului evenimentelor, cu impact asupra publicului sibian până la închiderea proiectului. Pentru susținerea acestui eveniment se vor organiza spații publicitare pentru promovarea proiectului reprezentate de Roll-up, banner și afișe. Se estimează participarea unui număr de persoane maxim acceptat de starea determinată de prezența COVID-19 în România. În cazul în care acest lucru nu este posibil, urmare a instalării stării de urgență, lansarea proiectului se va derula doar în mediul on line.

Data şi durata estimată a evenimentului: 1 zi, în maxim 30 de zile de la semnarea contractului, 2020.

Locul de desfășurare a evenimentului: Spațiile ULBS.

Proiectul a fost lansat on line în data de 30 iulie 2020 ora 12 -13:30. Această opțiune de paricipare s-a datorat stării de alertă și reglementărilor de limitare a numărului de presoane pentru a forma grupuri mai mari de 10 persoane. Au participat membrii proiectului inclusiv studenți ai ULBS. Coordonatorul proiectului a prezentat proiectul în formatul depus la primărie și s-a discutat punctual pe activități. Colectivele care au avut ca activitate elaborarea de raport și carte au agreat realizarea lor cu ISBN si drepturi de autor pentru a avea un TVA mai redus (cu 14%) la costuri. Fiecare colectiv de autori a prezentat scopul lucrărilor acestora. Această activitate a continuat prin comunicarea în cursul lunii octombrie studenților din noul an universitar posibilitățile de implicare în activitățile de inventariere propuse la activitatea 2.

Coordonator: Conf. univ. dr. Maria-Mihaela Antofie

Asistent manager: Șef lucr. dr. ing. Cristina Moise

Responsabil licitații publice: Gina Poroșanu

Responsabil economic: Cristina Puia

Expert relații publice: Cristina Pârvu, Biblioteca ULBS.

Secretariatul proiectului: Alexandra Nagy, Facultatea de ȘAIAPM.

Expert tehnic logistică: ing. Ioan Vișa, Biblioteca ULBS.

Coordonatorul activităților de documentare/inventariere. Prof.univ.dr. Camelia Sava, Facultatea de ȘAIAPM.

Expert gastronomie/ securitate alimentară: Șef lucr. dr. Cristina Anca Danciu.

Expert gastronomie/ securitate alimentară: Șef lucr. dr. Anca Tulbure.

Expert horticultură: Șef lucr. dr. Mihai Pop

Expert agronomie: Șef lucr. dr. Mircea Savatie

Expert Rusciori Șef lucr. dr. Ioan Pășcănuț, Șef lucr. dr. Iulian Bratu

Coordonatorul inventariere resurse genetice Conf. univ. dr. ing. Mirela Cărătuș.

Expert resurse vegetale: Șef lucr. dr. ing. Cristina Moise.

Expert resurse vegetale: Șef lucr. dr. ing. Ioan Barbu.

Experți resurse vegetale: Șef lucr. dr. Iuliana Antonie.

Experți nutriție:  Șef lucr. dr. ing. George Moise.

Expert agro-turism: Șef lucr. dr. Simona Spânu, Facultatea de ȘAIAPM.

Facultatea de Științe Economice Expert economie rurală: Conf. univ. dr. Virgil Nicula

Coordonatorul activității de documentare a Bibliotecii: Lector dr. Rodica Volovici, Biblioteca ULBS.

Expert documentarist: Liliana Oprescu.

Cercetător istoria culturii: dr. Gudrun Ittu, cercetător științific III.

Cercetător istorie și științele informării: Prof. asociat.dr. Constantin Ittu, cercetător științific II.

Studenți

Studenți: 24

 1. Alador-Alexandru Nagy
 2. Andrei-Ioan Neag
 3. Deliana Miroznicenco-
 4. Diana-Paraschiva Mitrea
 5. Elena-Bianca Mates
 6. Elena-Maria Oprea
 7. Eugen-Danut Nicu
 8. Floarea-Adelina Radoi
 9. Gheorghe-Adrian Radu
 10. Ioana-Emilia Bobaila
 11. Iuliana-Milena Geonea-
 12. Izabella-Melinda Toaso
 13. Ligia Lela
 14. Livia–Dumitrita Stanila
 15. Maria-Andrea Faur-Bura
 16. Maria-Andreea Ciobotea
 17. Maria-Gabriela Stan
 18. Maria-Isabela Iacome-Cernea
 19. Maria-Loredana Vaduva
 20. Octavia–Georgiana Marginean
 21. Octavian-Vasile Albu
 22. Petruta-Alexandra Ceprazaru
 23. Raul-Alin Ahalani
 24. Razvan Dreghiciu

Eveniment / activitate 1.3

Eveniment / activitate 1.3

Denumire: Elaborarea și tipărirea produselor pentru promovarea proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM.

Se vor elabora și tipări: un Roll-up în 2 exemplare (câte unul pentru fiecare unitate administrativă din interiorul ULBS, ținând cont de faptul că există evenimente ce se suprapun între facultăți și este necesară asigurarea vizibilității implementării proiectului în spații distincte ale ULBS ca locație), un banner în 2 exemplare și un poster al proiectului în 20 de exemplare (format A3). Acestea vor conține logo-ul finanțatorilor și partenerilor, titlul proiectului, obiectivul general și țintele urmărite, perioada derulării și sintagmele impuse prin contractul de finanțare. Produsele vor fi expuse și distribuite în data lansării proiectului unităților ULBS implicate.

Data şi durata estimată a evenimentului: în primele 30 de zile după semnarea contractului, 2020.

Locul de desfășurare a evenimentului: Spațiile ULBS.

În urma licitației publice au fost tipărite pentru proiect doar 2 rollupuri și posterele pentru că activitățile au fost derulate on line și nu se putea justifica relevanța banner-ului și mapelor de conferință. Roll-up-urile sunt localizate la sediul SAIAPM și al Inspectoratului Școlar Sibiu implicat ca partener în producerea pliantului. S-a folosit ca imagine – aceeași fotografie de copertă cu cea a dosarului de candidatură.

Eveniment / activitate 1.4

Denumire: Managementul calității proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM

Se organizează raportări cu privire la progresul activităților proiectului pentru fiecare unitate ULBS, se stabilesc priorități și se evaluează performanța managementului proiectului, impactul acțiunilor asupra publicului și evaluarea impactului asupra mediului on line al acestuia.

Data şi durata estimată a evenimentului: din luna în care semnează contractul până în 15 decembrie, 2020.

Locul de desfășurare a evenimentului: Spațiile ULBS.

Managementul proiectului are la bază transparența și comunicarea deschisă dintre  partenerii proiectului, atât între ei cât și față de instituția coordonatoare. Membrii echipelor implicate sunt responsabili nu numai în fața managerului de proiect, dar și față de ei pentru calitatea activității de cercetare depuse pe durata proiectului, motiv pentru care luarea deciziilor și  rezolvarea problemelor trebuie să fie rapide și prompte.

Fiecare unitate participantă la proiect a ales, în urma unui plan de lucru comun, activități realiste, în contextul tării de urgență și stării de alertă, prin care dorește să își aducă contribuția la rezolvarea problematicii propuse în acest proiect. Aceasta are la bază expertiza instituțională dar și acumulările profesionale cu care vine fiecare membru al echipelor de lucru.

Sustenabilitatea rezidă din respectarea cerințelor de participare în acest proiect. La bază există un “aranjament sistematic” de activități  și elemente desfășurate cu un scop precis, ce acționează în direcția îndeplinirii obiectivelor proiectului.

De comun acord  s-au luat deciziile privind alocarea și utilizarea resurselor materiale, financiare și informaționale, apoi atribuțiile și responsabilitățile privind rolul fiecărei unități participante dar și al membrilor echipelor de cercetare și implementare.

În vederea asigurării bunei desfășurări a proiectului, în perioada septembrie-decembrie 2020 s-au elaborat raportări lunare cu privire la progresul activităților proiectului pentru fiecare unitate a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu implicată în proiect.

Totodată, la întâlnirile de lucru on line s-au stabilit prioritățile și s-a evaluat performanța managementului proiectului și impactul acțiunilor asupra publicului sibian. Nu sunt raportate probleme legate de derularea anumitor activități.

Eveniment / activitate 1.5

Denumire: Conferință pentru închiderea proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM

În cadrul spațiilor ULBS, va fi organizată ceremonia de închidere a proiectului cu prezentarea publicului sibian a rezultatelor, a echipei proiectului și a produselor de proiect. Se estimează participarea unui număr de persoane maxim acceptat de starea determinată de prezența COVID-19 în România. În cazul în care acest lucru nu este posibil, urmare a instalării stării de urgență, conferința de închidere a proiectului se va derula doar în mediul on line.

Data şi durata estimată a evenimentului: 14 noiembrie, 2020.

Locul de desfășurare a evenimentului: Spațiile ULBS.

Închiderea conferinței a fost anunțată public prin invitație transmisă electronic. Conferința a fost generată pe google meet, codul: https://meet.google.com/kbx-febx-abj

Invitația a fost generată în 9 noiembrie și acțiunea a fost reiterată în 13 noimebrie. Au fost invitați și reprezentanți ai Primăriei Sibiu.

După cuvântul de deschidere, de la ora 10:00,  au luat cuvântul dl prof. Constantin Ittu și dna dr. Gudrun Ittu. Cei doi cercetători au prezentat rezultatele cercetării ca raport științific de cercetare depus în cadrul proiectului. În discuții au fost menționate Cartea de bucate din 1749. Cea mai veche prăjitură numită tort, ce apare până la finele secolului XIX sunt tartele. Abia la 1870 intră crema fină de unt în torturi. Blat foarte. fin din aluat franțuzesc cu mirodenii migdale măcinate și adaos de fructe proaspete confiate sau gemuri de fructe. Este menționat Tortul Linzer -sec XVIII dar și evoluția torturilor cu mirodenii (cuișoare, nucșoară etc.). Este amintit Tortul de ciocolată care mai târziu se va numi tort Zahăr, acum brand al orașului Vienna.

A inclus mai multe evenimente:

 • Prezentarea raportului de cercetare cu ISBN, al autorilor de la Bibliotecă, ULBS, 54 pagini;
 • carte cu ISBN, 500 de exemplare color A4, realizată de autori ai Facultății de ȘAIAPM a ULBS;
 • pliant 5000 de exemplare realizat în colaborare cu ISJ Sibiu pentru copii
 • Prezentarea rapoartelor de inventariere al activității 2 (format ppt inclus in raportul electronic) și FAO (format pdf. In format electronic).
 • Cooking show – acțiune gastronomică 3_1 realizată de studenții ȘAIAPM. Activitatea s-a realizat on line folosindu-se paltfroma classroom.

La acest eveniment s-au înregistrat 35 de participanți. Personalități ale vieții sibiene și reprezentanți ai instituțiilor publice precum ai Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu (inspectorii Anca Voineag, Nicolae Suciu).

Datele tabelare de la google-meet sunt afișate mai jos

Nume E-mail Durată Ora conectării Ora ieșirii
Floarea-Adelina Radoi floareaadelina.radoi@ulbsibiu.ro 2 ore 9 min. 09:23 11:32
Maria-Andreea Ciobotea mariaandreea.ciobotea@ulbsibiu.ro 1 oră 39 min. 09:43 11:22
Iuliana-Milena Geonea- iulianamilena.geonea@ulbsibiu.ro 1 oră 53 min. 09:44 11:37
Maria—Gabriela Stan mariagabriela.stan@ulbsibiu.ro 1 oră 22 min. 09:46 11:31
Maria-Loredana Vaduva marialoredana.vaduva@ulbsibiu.ro 1 oră 35 min. 09:47 11:22
Ioana-Emilia Bobaila ioanaemilia.bobaila@ulbsibiu.ro 1 oră 50 min. 09:47 11:37
Maria-Isabela Iacome-Cernea mariaisabela.iacomecernea@ulbsibiu.ro 1 oră 11 min. 09:48 10:59
Mihaela ANTOFIE mihaela.antofie@ulbsibiu.ro 1 oră 52 min. 09:49 11:40
Deliana Miroznicenco- deliana.miroznicenco@ulbsibiu.ro 1 oră 13 min. 09:49 11:02
Octavia–Georgiana Marginean octaviageorgiana.marginean@ulbsibiu.ro 56 min. 09:50 10:56
Bogdan Ungureanu bogdan.ungureanu@ulbsibiu.ro 1 oră 46 min. 09:51 11:37
Maria-Andrea Faur-Bura mariaandrea.faurbura@ulbsibiu.ro 1 oră 46 min. 09:51 11:37
Alador-Alexandru Nagy aladoralexandru.nagy@ulbsibiu.ro 1 oră 45 min. 09:53 11:37
Diana-Paraschiva Mitrea dianaparaschiva.mitrea@ulbsibiu.ro 1 oră 45 min. 09:53 11:37
Petruta-Alexandra Ceprazaru petrutaalexandra.ceprazaru@ulbsibiu.ro 1 oră 4 min. 09:54 10:59
Elena-Bianca Mates elenabianca.mates@ulbsibiu.ro 1 oră 43 min. 09:55 11:37
Cornelia-Mihaela Tosu mihaela.tosu@ulbsibiu.ro 1 oră 43 min. 09:55 11:37
Iuliana iuli***********@***.com 1 oră 42 min. 09:55 11:37
Moise Maria-Cristina cristina.moise@ulbsibiu.ro 1 oră 43 min. 09:56 11:39
Ittu Constantin constantin.ittu@ulbsibiu.ro 1 oră 44 min. 09:56 11:40
Catalin- Marius Radu catalin.radu@ulbsibiu.ro 1 oră 38 min. 09:57 11:37
Camelia SAVA camelia.sava@ulbsibiu.ro 1 oră 40 min. 09:57 11:38
Gheorghe-Adrian Radu gheorgheadrian.radu@ulbsibiu.ro 1 oră 40 min. 09:58 11:38
Cristina-Anca Danciu cristina.danciu@ulbsibiu.ro 1 oră 39 min. 09:58 11:37
Tulbure Anca anca.tulbure@ulbsibiu.ro 1 oră 33 min. 10:01 11:37
Andreea-Maria Benchea andreeamaria.benchea@ulbsibiu.ro 1 oră 2 min. 10:02 11:04
Andrei-Ioan Neag andreiioan.neag@ulbsibiu.ro 1 oră 35 min. 10:02 11:37
Ligia Lela ligia.lela@ulbsibiu.ro 1 oră 35 min. 10:03 11:37
Adrian-Ioachim Tichindelean adrianioachim.tichindelean@ulbsibiu.ro 1 oră 7 s 10:03 11:03
Caratus Mirela mirela.caratus@ulbsibiu.ro 1 oră 36 min. 10:03 11:39
Virgil NICULA virgil.nicula@ulbsibiu.ro 1 oră 34 min. 10:04 11:38
Anca Voineag anca***********@***.com 1 oră 29 min. 10:08 11:37
Nicolae Suciu nsuc******@***.com 1 oră 29 min. 10:09 11:38
Laurentiu-Cristian Constantin laurentiucristian.constantin@ulbsibiu.ro 1 oră 5 s 10:21 11:21

Eveniment / activitate nr. 2.1.

Denumire: Monitorizarea piețelor agro-alimentare din Sibiu responsabil Facultatea de SAIAPM

Această activitate de cercetare este deja în al 4-lea an al derulării ei cu sprijinul studenților și este orientată integrativ către producători, intermediari și consumatori. Se urmărește aplicarea măsurilor de biosecuritate în cele trei piețe: Transilvania, Huet și Cibin și se urmărește distribuirea de postere cu privire la măsurile de igienă în condiții de biosecuritate.

Subactivități:  [1] aplicarea chestionarelor prin realizarea de interviuri, fotografii și [2] contribuții în realizarea bazei de date cu informațiile preluate prin chestionare.

Responsabil pentru implementarea activității: Șef. Lucr. dr. Cristina Moise, Conf.univ.dr. Mihaela Antofie

Data şi durata estimată a evenimentului: la 30 de zile de la semnarea contractului până la 1 noiembrie 2020.

Locul de desfășurare a evenimentului: spațiile ULBS și piețele din Sibiu

Acesta a vizat 100 de respondenți aleși aleatoriu (cumpărători și vânzători) care au răspuns la chestionare specifice adresate de 2 studenți voluntari: Mihaela Toșu și Cătălin Radu care au realizat completarea chestionarelor în toate piețele agro-alimentare din orașul Sibiu: Cibin, Huet și Sala Transilvania.Interviurile au fost realizate în luna octombrie 2020. Peste 65% dintre cumpărătorii întâlniți cumpără produse agro-alimentare din aceste piețe. Această cifră trebuie coroborată cu studii realizate în cadrul marilor lanțuri de magazine pentru a reflecta o imagine mai clară în acest sens.

Brânza este achiziționată din piață în raport de 5% întrucât majoritatea o cumpără direct de la producători din județul Sibiu 41%, sau 33% de la producătorii din județul Sibiu datorită relațiilor și încrederii în brânzeturile oferite de crescătorii de ovine din Mărginimea Sibiului

Cartofii sunt achiziționați în raport de 40% de la piață și de la producătorii din județul Sibiu sau din producția proprie din satele din județul Sibiu 15%.

Fasolea este de asemenea asigurată din piață pentru un raport de 35% și direct de la producători din județul Sibiu 15%.

Varza este achiziționată din piață în raport de 30% întrucât 31% cumpără direct de la producători sau 14% din sate ale județului Sibiu (total 45%).

Ceapa verde este asigurată într-un raport de 60% din piață și 15% de la producători din județul Sibiu, iar 16% din producția proprie din satele limitrofe de orașul Sibiu.

Ceapa (bulbi) albă și roșie pentru consum este asigurată de asemenea în raport de 53% din piață 20% de la producătorii din satele învecinate orașului Sibiu și 16% de la producătorii din tot județul Sibiu.

Usturoiul nu este foarte căutat la piață iar cumpăratorii doar 24% îl cumără din pețele orașului, 43% presefră sa îl cumpere de la producătorii din satele învecinate orașului Sibiu% în timp ce 19% și-l asigură din producția proprie din limitele județului Sibiu.

Merele sunt cumpărate din piață în raport de 20% și sigur din limitele județului Sibiu în raport de 33% direct de la producători.

Prunele sunt asigurate din piață în raport de 20% și un procent de 28% direct de la producătorii din județul Sibiu.

Făina de grâu este asigurată de marile lanțuri de magazine 84%, doar 7% apelează direct la producători din județul Sibiu.

Verdeața (pătrunjel, mărar, tarhon) este asigurată din piață în raport de 77% și doar 16% se aprovizionează direct de la producători din județul Sibiu.

În urma centralizării chestionarelor efectuate în rândul vânzătorilor din cele trei piețe ale orașului Sibiu (Cibin, Huet și Transilvania) concluzionăm că 59% din vânzători sunt din județul Sibiu, 14% din judeșul Alba și 7% din județul Vâlcea, urmate în procent de 5% de vânzătorii din județele Giurgiu și Olt.

La întrebarea dacă sunt mulțumiti de acestă meserie, 58% dintre respondeți au răspuns cu da, 23% au răspuns nu în timp de un procent de 19% sunt indeciși. Răspunsurile devin relevante dacă se asociază cu originea celor care vând (conopida, parzul este comercializat de producătorii din sud) aspectul general al legumelor și fructelor (kivi, avocado, mango, gutui) precum și cu competiția (varză, ardei și păstrârnac vânduți și din alte județe). Dintre cei intervievați 80% sunt sigură că brânza este un produs care se vinde bine tot anul în piețele agro-alimentare ale orașului Sibiu.

Cei mai mulți comercianți, peste 80%, sunt rezervați cu privire la viitorul lor în perioade de urgență sau alertă ca urmare a scăderii vânzărilor și orientării consumatorilor către piața supermarketurilor promovată ca fiind singura sigură din punct de vedere al siguranței sănătății umane.

Eveniment / activitate nr.2.2

Denumire: Inventarierea standardizată (FAO) a resurselor alimentare pentru realizarea primelor liste oficiale de resurse genetice tradiționale în cadrul unei primării  (plante și animale) Responsabil Facultatea de SAIAPM.

Aceste activități de cercetare, vizează: resursele genetice pentru alimentație și agricultură (RGAA) și meniul din localitățile de origine pentru 365 de zile pentru o primărie din județul Sibiu cu sprijinul studenților ȘAIAPM. Se va aplica formularul standard aplicat în perioada 2017-2020.

Subactivități: [1] documentare; servicii de traducere [2] aplicarea chestionarelor prin realizarea de interviuri, fotografii; [3] contribuții în realizarea bazei de date cu informațiile preluate prin chestionare si [4] publicarea unei liste a resurselor genetice vegetale și animale utilizate în agricultura tradițională necesare sub obiectivele Dosarului de candidatură.

Data şi durata estimată a evenimentului: la 30 de zile de la semnarea contractului până la 1 noiembrie 2020. Activitatea se va realiza cu studenți din județul Sibiu proveniți din zona rurală.

Locul de desfășurare a evenimentului: spațiile ULBS, orașul Sibiu și localitățile identificate.

În urma analizei datelor colectate din localitățile de interes comunele de origine ale celor 22 de studenți voluntari din cadrul Facultății de ȘAIAPM care furnizează produse agro-alimentare pe piața sibiană. În acest sens subliniem din nou că încă este posibilă identificarea verzei de Cașolț, Roșia și Moșna, la persoane vârstnice care ne-au oferit semințele spre analize și care sunt preocupați pentru implenetarea întregii tehnologii de producție a verzei.

Producătorii din județul Sibiu O importanță deosebită în această analiză a reprezentat-o interviul realizat cu micii producători din diferite localități ale județului Sibiu (Daia, Jina, Alămor, Cașolț, Sângătin, Sadu, Mohu, Ighișu Nou, Slimnic, Alțâna). 84,62% dintre cei intervievați sunt proprietari de teren, 11.54% au teren în custodie și 3.85% lucrează terenul de împrumut, fără acte oficiale. Peste 68,42% dintre intervievați folosesc semințe certificate pentru producția comercială.

Un procentul de cca. 30% dintre respondenți au afirmat că dețin semințe din soiuri locale. 80% dintre aceștia le produc singuri și 20% le preiau de la cunoscuți. 30.77% dintre semințele salvate ar putea fi considerate fie autohtone (cultivate de 100 de ani în același agroecosistem) fie metișe (cultivate de mai puțin de 50 de ani în același agroecosistem) întrucât sunt mai vechi de 30 de ani, restul fiind semințe locale alohtone cu altă origine (semințe locale nou introduse).

Respondenții au considerat soiurile locale ca fiind mai rezistente (27.78%) și cel puțin 44.44% au considerat că doresc să le perpetueze pentru a păstra tradițiile în familie. 90% dintre respondenți au considerat că este posibil ca soiurile și rasele locale să dispară, motiv pentru care cea mai mare parte doresc să fie parte a unei rețele organizate, recunoscute oficial, pentru conservarea soiurilor și raselor locale.

Există de asemenea gospodării mai înstărite și mai puțin înstărite, doar 55% dintre respondenți practicând recoltarea total  mecanizată.

În continuare vor fi prezentate alte date relevante pentru necesitatea recunoașterii statutului de conservare la fermă/gospodărie pentru soiurile locale de plante și rasele vechi de animale.

În gospodăriile din județul Sibiu se produce un necesar care acoperă cel mai adesea 93% din necesarul familiei pentru 365 zile.

Doar între 6% și 16.34% dintre ingredientele felurilor de bază au originea în afara județului Sibiu. Fără să știe gospodarii județului Sibiu aplică principii ale dezvoltării unei economii circulare. Se consumă frecvent, în sezon, plante din flora spontană: leurdă, urzică, izmă, ghizdei, ștevie, măcrișul caprei, iarbă lată, la care se adaugă ciupercile comestibile din natură. Dintre rasele de animale domestice crescute menționăm ca frecvente: oaia Țurcană, porcul de Bazna, Mangalița, Vaca Bălțata Românească.

Tendințe în cercetare și legislație, Cercetare – Dezvoltare – Inovare

Soiurile locale sau populațiile locale ale plantelor de cultură precum și rasele vechi de animale au intrat în atenția cercetătorilor în urmă cu mai bine de 20 de ani, întrucât reprezintă o resursă de gene importantă pentru ameliorare (Papa et al., 1998; Portis et al., 2004; Torricelli et al., 2012), pentru băncile de gene ( Raggi et al., 2013; Ferradini et al., 2017), iar din punct de vedere politic și-au asigurat intrarea pe agenda viitorului securității alimentare (Cheeseman, 2016; Debouck, 2016).

În Germania și Italia a existat o reală preocupare în regiunea centrală pentru recunoașterea valorii soiurilor locale sau a populațiilor locale ce au pătruns pe piața comercială regională respectând astfel cadrul legislativ european (Negri et al., 2009).

Menționăm că etape anterioare acestui proces de consolidare a capacității instituționale au fost realizate fără prevederi precise din partea legislației europene.

Există, de asemenea, o serie întreagă de strategii cu privire la modul în care resursele genetice pot fi conservate. Poate cea mai complexă strategie vizează conservarea in situ și ex situ a resurselor genetice pe baze cost-eficiență, astfel de lucrări fiind publicate începând cu anul 1987 (Altieri și Merrick, 1987), urmată de noi abordări (Phillips et al., 2016; Maxted et al., 2016). Reziliența comunităților locale este un subiect nou și integrează din punct de vedere conceptual principiile dezvoltării durabile (Roberts și Townsend, 2016).

Autorii consideră că cel mai bine pot să contribuie la dezvoltarea acestor strategii chiar membrii comunităților rurale întrucât ei vor implementa măsurile promovate.

Aceste strategii includ mecanisme financiare inovative și cu atât mai mult este necesară colaborarea cu mediul de afaceri (Barthel et al., 2015). Principalele provocări sunt date de politici și efectele schimbărilor climatice, riscuri și hazarduri.

Conform cercetătorilor germani în domeniu soiurile locale pot fi definite ca populații de indivizi ai unor specii caracterizate de o mare varietate genetică, cu o înaltă capacitate de a tolera stresul biotic și abiotic, o productivitate constantă medie pentru agroecosisteme simple (Hammer și Diederichsen, 2013).

Există încă o serie de controverse cu privire la acceptarea la nivel global a unei definiții unitare cu privire la soiurile locale. Totuși, se va utiliza definiția de mai sus, în contextul acestei lucrări, datorită recunoașterii științifice a cercetătorilor mai sus menționați.

Soiurile locale, sunt clasificate din punct de vedere științific în trei categorii nete, în funcție de perioada de timp asociată cultivării în același agro-ecosistem:

[1] Soiuri autohtone, cele mai valoroase din punct de vedere al securității alimentare, cultivate pentru o perioadă mai lungă de un secol într-o regiune specifică.

Astfel, soiurile sunt considerate deja integrate agro-ecosistemelor, acestea prezentând avantaje legate de adaptabilitatea la condițiile de mediu.

Ele devin rapid subiect al accesării din partea cercetării la nivel mondial, dacă sunt definite mecanismele funcționării Mecanismului Multilateral FAO. Acestea au șanse să fie recunoscute la nivel European.

[2] Soiuri alohtone, introduse din altă regiune și adaptate la nivel local dar care nu ajung la 100 de ani de cultivare (sub 30 de ani). Sunt extrem de valoroase mai ales din punct de vedere nutritiv și al adaptabilității la mediu.

[3] Soiuri metișe, definite ca resurse genetice evoluate din punct de vedere genetic, provin dintr-un soi, reprezentate de sub-populații, bine definite din punct de vedere genetic, pentru anumite condiții pedoclimatice pentru mai mult de 50 de ani (de ex. au trăsături genetice specifice legat de markeri moleculari cantitativi).

Soiurile locale autohtone constituie cea mai importantă sursă pentru ameliorarea plantelor.

Ele continuă să îndeplinească rolul comercial rudimentar neoficial, în special pentru nișele de piață, susținute de agricultura tradițională și cea de subzistență (Wood și Lenné, 1997).

Se consideră în prezent că au rol cheie în securitatea alimentară (Brush, 1995), deoarece oferă producție chiar în condiții extreme fiind adaptate condițiilor de mediu. Cu alte cuvinte, conotațiile financiare și sociale sunt asociate soiurilor locale în aceste condiții.

Astăzi se consideră că soiurile locale sunt asociate tot mai mult cu sisteme de agricultură alternativă, cum ar fi agricultura ecologică (Negri et al., 2000; Horneburg și Becker, 2008) care apelează la practici tradiționale.

Conservarea la fermă Legislația europeană definește conservarea in situ ca locul în care s-au naturalizat soiurile locale și se asimilează cu termenul la fermă în cazul plantelor cultivate.

Nu sunt date indicații cu privire la modul în care se poate organiza recunoașterea fermelor/ deținătorilor de soiuri locale. Sibiul are șansa să dezvolte pentru prima dată în mod oficial în România acest concept pentru asigurarea capacității de implementare a reglementărilor europene privind conservarea soiurilor locale.

Lista oficială a speciilor și soiurilor/hibrizilor de plante de cultură și raselor de animale existente istoric la fermă.

Scopul acestei liste este de conștientizare la nivel local a semnificației pentru securitate alimentară pe termen lung a menținerii la fermă sau în gospodărie a soiurilor și raselor vechi considerate valoroase la nivel mondial pentru baza lor genetică în activități de cercetare și ameliorare pentru viitor.

Conscripția fiscală a Transilvaniei anului 1750 relevă principalele specii de plante de cultură regăsite în gospodăriile țărănești.

Multe dintre acestea (cartoful) abia pătrunse în țară erau plante de grădină și în mai puțin de 100 de ani au cucerit cultivarea în câmp.

Procesul a fost lent, s-a asociat cu înțelegerea la nivel local a utilității lor ca alimente și hrană pentru animale.

Este relevant ca fiecare proprietar de teren arabil (gospodar și fermier) să conștientizeze valoarea de neprețuit a soiurilor locale autohtone cultivate în propria gospodărie sau a raselor vechi de animale crescute la fermă.

Este important ca fiecare proprietar de terenuri (gospodar și fermieri) să înțeleagă efectul nedorit al introducerii în cultură de specii exotice dacă acestea nu sunt acceptate de comunitate.

Comunitatea proprietarilor de terenuri arabile reprezentate de Primărie are dreptul să decidă pentru acceptarea sau respingerea cultivării de specii soiuri și hibrizi străini pe baza evaluării riscurilor poluării genetice a bazinului resurselor genetice locale.

Pentru un județ cu o acoperire de peste 52% arii naturale protejate, conservarea la fermă ca și concept poate deveni centrală pentru turismul gastronomic al anului 2019 și după.

Eveniment / activitate nr.2.3

Denumire: Documentare pentru scrierea unui studiu care va avea ca obiectiv central istoria educației în gastronomia sibiană: Responsabil Biblioteca ULBS.

Această activitate de cercetare, vizează documentarea pe surse istorice cu privire la geneza educației în gastronomie

având ca punct de plecare Școala de fete și primele Asociații de femei, continuând cu formele de educație de după al 2-lea război mondial și perpetuarea ei pentru fundamentarea în plus a motivului pentru care Sibiul merită titulatura de Regiune Gastronomică Europeană.

Subactivități: [1] documentare [2] servicii de traducere în limba română și [3] contribuții în realizarea bazei de date.

Responsabil pentru implementarea activității: Lector dr. Rodica Volovici

Data şi durata estimată a evenimentului: la 30 de zile de la semnarea contractului până la 1 noiembrie 2020.

Locul de desfășurare a evenimentului: spațiile ULBS

 La sediul Bibliotecii s-au derulat constant activități de documentare și cercetare privind baza științifică a realizării unui raport cu ISBN on line. Baza de date este pe adresa de internet a bibliotecii Proiecte digitale

http://bcu.ulbsibiu.ro/stiri.html

Eveniment / activitate 3.1.

Eveniment / activitate nr. 3.1

Denumire: Cursul de gastronomie – Responsabil Facultatea de SAIAPM

Evenimentul constă în montarea și prezentarea de preparate culinare pe platforma Google Classroom care valorifică resurse locale de către studenții Facultății de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului.

Subactivități: [1] elaborare produse gastronomice în laborator si [2] prezentarea pe platformă a preparatelor gastronomice, jurizarea și realizarea de interviuri, fotografii;

Data şi durata estimată a evenimentului: mai-iunie, 2020 pentru cursul de gastronomie.

Locul de desfășurare a evenimentului spațiile: spațiile ULBS.

Responsabil pentru implementarea activității: Șef lucr.dr. Anca Tulbure și Șef lucr. dr. Cristina Danciu.

Descriere eveniment

Anunțul cursului a fost realizat de Șef lucr.dr. Anca Tulbure și Șef lucr. dr. Cristina Danciu în cadul platformei google-classroom la specializările liniei alimentare.

Codul cursului: 5twvtlg

Structura clasei:

lstoria educației sibiene, în Gastronomie

Profesori coordonatori

Cristina-Anca Danciu

Tulbure Anca

Studenți: 24

 1. Alador-Alexandru Nagy
 2. Andrei-Ioan Neag
 3. Deliana Miroznicenco-
 4. Diana-Paraschiva Mitrea
 5. Elena-Bianca Mates
 6. Elena-Maria Oprea
 7. Eugen-Danut Nicu
 8. Floarea-Adelina Radoi
 9. Gheorghe-Adrian Radu
 10. Ioana-Emilia Bobaila
 11. Iuliana-Milena Geonea-
 12. Izabella-Melinda Toaso
 13. Ligia Lela
 14. Livia–Dumitrita Stanila
 15. Maria-Andrea Faur-Bura
 16. Maria-Andreea Ciobotea
 17. Maria-Gabriela Stan
 18. Maria-Isabela Iacome-Cernea
 19. Maria-Loredana Vaduva
 20. Octavia–Georgiana Marginean
 21. Octavian-Vasile Albu
 22. Petruta-Alexandra Ceprazaru
 23. Raul-Alin Ahalani
 24. Razvan Dreghiciu

Studenții s-au înscris în perioada iunie-septembrie iar în luna octombrie au primit matriale reciclabile pentru realizarea prezentării (farfurii, tacâmuri, pahare, șervețele) și instrucțiuni după cum urmează :

Realizați și prezentați un preparat culinar, care are ca materie primă cel puțin un ingredient tradițional. În timpul preparării faceți fotografii cu diferitele etape de obținere a preparatului, după care realizați o filmare de maxim 10 minute în care vă prezentați preparatul (rețeta, nr. de porții aferente cantității obținute, etape de obținere, analiza senzorială a produsului finit: aspect, gust, miros). Încărcați fotografiile și filmulețul de prezentare pe Classroom.

23 de studenți au încărcat filme și sau prezentări ppt pe platforma classroom incluse în formatul electronic al raportului final.

Juriul a fost constituit din Anca Tulbure și Cristina Danci

Au fost declarați câștigători ai concursului de la finalul cursului toți cei 23 de studenți care s-au implicat efectiv cu materii prime de acasă și au respectat cu strictețe toate criteriile. Juriul a ținut cont și de situația de alertă prin care trecea România și mai ales de entuziastmul studenților. Toți studenții și-au prezentat preparatele.

Dragi studente va felicitam pentru preparatele si prezentarile realizate! Sper ca si colegii vostri sa incarce cat mai repede temele, acum cand au exemplele voastre! Evaluarile sunt de 100 puncte din 100 posibile, deci ati trecut cu brio de aceasta provocare gastronomica. Asteptam nerabdatori si celalalte preparate 🙂 spor si multa sanatate!

Eveniment / activitate 4.1

Activitățile cu impact direct asupra publicului și progresului proiectului sunt cele deschise dezbaterilor publice, sub această activitate generică fiind incluse activități de tip workshop (atelier de lucru), seminar și expoziție fotografică deschisă publicului. În funcție de situația de urgență determinată de impactul COVID-19 este posibil ca aceste acțiuni să fie realizate on line.

Eveniment / activitate 4.1.

Denumire: Workshop-uri ce au ca obiectiv istoria educației în gastronomie în general și a Sibiului în particular. Responsabil: Facultatea de ȘAIAPM și Biblioteca ULBS.

Obiectivul workshop-urilor este de a dezbate cu factorii interesați rezultatele studiilor și documentărilor pentru informarea și conștientizarea cu privire la rezultatele estimate ale proiectului, diseminarea cunoștințelor, sugestii pentru atingerea obiectivelor generale.

Data şi durata estimată a evenimentului: septembrie 1 zi; octombrie: 1 zi.

Locul de desfășurare a evenimentului: Spațiile ULBS.

Seria de 2 workshop-uri s-a derulat prin platforma google-meet la adresa:https://meet.google.com/kbx-febx-abj

Primul workshop s-a organizat în data de 24 septembrie și al 2-lea în data de 31 octombrie. Au participat membrii proiectului implicați în cerectare, documentare și dezvoltare de carte, rapoarte și pliant.

Primul workshop cu înregistrare on line 24 septembrie 2020 și este disponibilă la adresa:

https://drive.google.com/file/d/194Szzx2I65OdacSrjxbNaz6OWG25Dtol/view

Al 2-lea workshop cu înregistrare on line 31 octombrie 2020 și este disponibilă la adresa:

https://drive.google.com/file/d/1zaNRPxTyCGL9ifviLxIBXSKdHKjvcoQ2/view

Ambele evenimente s-au derulat on line!

Eveniment / activitate 5.1

Denumire: Republicarea cărții Educație în gastronomie pentru profesorii din mediul preuniversitar.

Implică servicii de editare și tipărire.

Data şi durata estimată a evenimentului: mai – 14 noiembrie 2020.

Locul de desfășurare a evenimentului: Facultatea de ȘAIAPM.

Carte produsă în 500 de exemplare.

Responsabil pentru implementarea activității: Conf. univ. dr. Maria-Mihaela Antofie

Eveniment / activitate 5.2.

Denumire: Publicarea pliantului privind aplicarea corectă a măsurilor de biosecuritate în școlile sibiene. Acesta se va distribui și pe mediul on line

Data şi durata estimată a evenimentului: mai – 14 noiembrie 2020.

Locul de desfășurare a evenimentului: Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 2A

Responsabil pentru implementarea activității: Conf. univ. dr. Maria-Mihaela Antofie.

Pliant produs în 5000 de exemplare.