Research-Development-Innovation Projects

List projects by:

Year

Mountain area – the cradle of the romanian rural area/ Zona montană – leagănul spațiului rural românesc

Finanțator: Fonduri Elvețiene Codul proiectului / Nr. contractului: CSM013/iunie 2013 Titlu: ”Zona montană – leagănul spațiului rural românesc” Perioadă:13 iunie 2013-dec 2015 Coordonator: Societatea ”Progresul Silvic Sibiu”, Partener ULBS prin
Read more »

Agricultura ecologică în contextul dezvoltării durabile

Finanțator: APDRP Codul proiectului / Nr. contractului: C411111011273486733/ 22.11.2013 Titlu: ”Agricultura ecologică în contextul dezvoltării durabile” Perioadă: 22.11.2013-15.12.2014 Coordonator Societatea ”Progresul Silvic Sibiu Partener Director: Șef lucr.dr. Mirela Stanciu (Cărătuș)
Read more »

Local traditional cuisine: values reinterpreted by youths for all of us / Gastronomia tradițională locală: valori reinterpretate de tineri pentru noi toți

Funding: Sibiu City Council, Cultural Agenda Project code/ Contract no: 32801/28.04.2016 Project title: Local traditional cuisine: values ​​reinterpreted by youths for all of us / Gastronomia tradițională locală: valori reinterpretate
Read more »

Experiential Learning and Education for Nature Awareness (ELENA)

Funding: European Commission, Comenius Project code/ Contract no: 539561-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CMP Project title: Experiential Learning and Education for Nature Awareness (ELENA) Period: 01.11.2013-30.10.2016 Coordinator: Assoc. prof. Maria-Mihaela Antofie Project value ULBS:  34.992
Read more »