http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Centrul pentru Cercetare Socială

Suntem o echipă de cadre didactice și cercetători de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Realizăm cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul știintelor sociale.

Domenii de expertiză Programe de studii
 • Abandon școlar, integrare școlară, succes școlar, educație timpurie
 • Analiză electorală
 • Calitatea vieții
 • Construcția socială a copilăriei
 • Identitate etnică, socială, culturală
 • Impactul diversității asupra coeziunii sociale
 • Incluziunea socială și profesională a persoanelor din grupuri dezavantajate
 • Mentorat, leadership, lucru în echipă
 • Migrație
 • Protecția socială a copiilor și tinerilor
 • Reforma sistemului sanitar, politici de sănătate, participare comunitară în sănătate
 • Solidaritate socială, valori sociale
 • Violență domestică, abuz, trafic de ființe umane
 • Validare de instrumente de măsurare socială

Direcții/teme de cercetare vizate în contextul Horizon 2020 și PNCDI III.Licență:

Asistență socială
Resurse umane
Sociologie


Master:

Familia: resurse și asistență socială
Leadership și management organizațional
Selecția și gestiunea resurselor umane


Admitere

 

 

 

 

Centrul pentru Cercetare Socială

editează

 

Social Change Review

www.socialchangereview.ro

http://www.degruyter.com/view/j/scr