Research report on 2023

News Proiecte de cercetare Publication Publications Rapoarte Reports

Scientific articles published in journals that are indexed in Claviarte and Scopus

 1. Antonie I, Vonica G, Caibăr EC., (2023). Honey and the importance of honey supply in Sibiel village, Sibiu County, Romania. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 23 (4) 57-64.
 2. Budău, R., Apăfăian, A., Caradaică, M., Bratu, I. A., Timofte, C. S., & Enescu, C. M. (2023). Expert-Based Assessment of the Potential of Agroforestry Systems in Plain Regions across Bihor County, Western Romania. Sustainability15(22), 15724.
 3. Danciu, CATulbure, A ; Stanciu, MA ; Antonie, I ; Capatana, C ; Zerbes, MV ; Giurea, R ; Rada, EC (2023).  Overview of the Sustainable Valorization of Using Waste and By-Products in Grain Processing. Foods, 12 (20), 3770, 1-21.
 4. Iagăru, P., Boșcoianu, M., Cioca, I. L., Petre, I. M., Pop, S., Sârbu, F. A., & Iagăru, R. (2023). Critical analysis of mini unmanned aerial vehicles (uav) development capabilities and Perspectives of Effective Integration In Horticultural Agroecosystems In Romania. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development, 23(1).
 5. Iagăru, R., Șipoș, A., & Iagăru, P. (2023). Strategic Thinking and Its Role in Accelerating the Transition from the Linear to the Circular Economic Model—Case Study of the Agri-Food Sector in the Sibiu Depression Microregion, Romania. Sustainability, 15(4), 3109.
 6. Moise, G., Popescu, A., Bratu, I. A., Răducuță, I., Nistoreanu, B. G., & Stanciu, M. (2023). Can We Talk about Smart Tourist Villages in Mărginimea Sibiului, Romania? Sustainability15(9), 7475.
 7. Nagy, A. M., Oros, P., Cătană, C., Antofie, M. M., & Sand, C. S. (2023). In Vitro Cultivation of Purple-Fleshed Potato Varieties: Insights into Their Growth and Development. Horticulturae9(4), 425.
 8. Nagy, A. M., Popa, M., & Sava Sand, C. (2023). Obtaining in vitro tubers of white and purple flesh potatoes in aseptic cultures operated on double-phase technique. Scientific Papers Series Management, Economic, Engineering in Agriculture & Rural Development, 23(1) 437-446.
 9. Popescu, A., Dinu, T. A., Stoian, E., Şerban, V., Ciocan, H. N., & Stanciu, M. (2023). Livestock and animal production in Romania-dynamics and structural changes in the period 2007-2020. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development23(2) 523-542. WOS:001032377300060
 10. Popescu, A., Stanciu, M., & Stanciu, C. (2023). Romania’s vegetal production in the post access period to the European Union. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development23(1) 627-638. WOS:000989840300065
 11. Popescu, A., Tindeche, C., Marcuta, A., Marcuta, L., Hontus, A., & Stanciu, M. (2023). The efficiency of the European Union agri-food trade in the decade 2013-2022. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development23(2) 543-556. WOS:000989840300065.
 12. Popescu, A., Tindeche, C., Marcuta, A., Marcuta, L., Hontus, A., & Stanciu, M. (2023). Overtourism in the most visited European city and village destinations. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development23(3) 718-736.
 13. Popescu, A., Tindeche, C., Marcuta, A., Marcuta, L., Hontus, A., & Stanciu, M. (2023) Concentration trends in milk production and number of dairy cows in Romania, 2013-2022, 23(4) 677-688.
 14. Raducuta, I., Marin, M., & Stanciu, M. (2023). Use of corn dried distillers grains to improve feed diets for intensive lamb fattening. Indian Journal of Animal Research57(4), 455-459.
 15. Stanciu, M., Antonie, I., Danciu, C., Tulbure, A., Bratu, I., Gaspar, E., Vlad, I. (2023). Sustainability of extensive sheep farming practices: pastoralism and traditional use of medicinal plants, case study on the Mărginimea Sibiului area, Romania. JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences,33(1).
 16. Stanciu, M., Popescu, A., & Stanciu, C. (2023). Rural tourism, agrotourism and ecotourism in Romania: current research status and future trends. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development23(1).

Scientific articles published in journals that are indexed in other databases

 1. Vonica G, Antonie I, Stancă-Moise C Rusu R., (2023). Analysis of melliferous flora from Sibiel locality (Sibiu county), Brukenthal. Acta Musei VIII 3.

Books and chapters

 1. Vintila, T., Gaspar, E., Antofie, M. M., Magagnin, L., Berbecea, A., & Radulov, I. (2023). Biorefinery for Rehabilitation of Heavy Metals Polluted Areas. ISBN: 978-1-83768-515-8, pp: 313-338. Intechopen Publishing House, DOI: 10.5772/intechopen.109626

International projects

 1. Antofie MM, 2023, Partener din partea Romania ULBS: Regional Inclusive Biobased Entrepeneurship Solutions, HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01, Buget: 172,500.00 Euro, depus în 2023, câștigat în 2023, coordonator.
 2. Stanciu Mirela, ”SafeHabitus”, Extinderea sănătății, siguranței și sistemelor inovatoare în ferme, HORIZION EUROPE; 2023-2025, cercetător

National Projects

 1. Iagăru Romulus/Creșterea capacității bazei de practică în mod competitiv și sustenabil pentru îmbunătățirea calității procesului de instruire a studenților prin asigurarea standardelor de calitate specific/CNFIS-FDI-2023-F-0115/CNFIS/220000 lei/mai 2023-decembrie 2023.
 2. Iagăru Pompilica, Iagăru Romulus/Sistem aerian integrat pentru monitorizare inteligenta si aplicatii de agricultura de precizie dedicata recoltelor horticole/PN-III-P2-2.1-PED-2021-3678/UEFISCDI/150000 lei/iulie 2022-iunie 2024.
 3. Stanciu Mirela, ”ADER 17.1.1./21.07.2023 ”Cercetări privind evoluția fenomenului risipei alimentare la nivel național, din perspectiva angajamentului României privind îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă”, ULBS partener, 2023-2026, 125.000 lei, responsabil proiect
 4. Stanciu Mirela, ” CNFIS-FDI-2023-F-0328, ”EduHub *S.A.S.-ULBS) deschide orizonturi”, 2023, formator
 5. Stanciu Mirela, ” Contribuții privind îmbunătățirea calității produsului ”turtă dulce”, finanțat de către Moara Cibin SA, 2023, cercetător
 6. Stanciu Mirela ”Summer Agri-Food”, AG 328/SGU/PV/III/16.06.2020, Proiect finanțat în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Universități – Programe de vară de tip punte, valoarea finanțării: 551.721 lei, derulat între 16.06.2020-30.09.2024, director de grant
 7. Stanciu Mirela, ”Bridge summer school-ULBS”, Proiect finanțat în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Universități – Programe de vară de tip punte, derulat în perioada 2019-2024; Acord de grant nr. 143/SGU/PV/II, din 27.05.2019, formator