Domenii de competenta si cercetare


 • 1 Tehnologiile informației și comunicațiilor
 • 2 Nanotehnologii, materiale avansate, prelucrare și procesare avansată, biotehnologii
 • 3 Inovarea în IMM-uri
 • 4 Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
 • 5 Securitate alimentară
 • 6 Agricultură sustenabilă
 • 7 Bioeconomie
 • 8 Energie curată, sigură și eficientă
 • 9 Transport inteligent, verde și integrat
 • 10 Acțiuni climatice, mediu, eficiența resurselor și materiilor prime
 • 11 Europa într-o lume în schimbare – societăți inclusive și inovative
 • 12 Societăți sigure – protejarea libertății și a securității Europei și cetățenilor ei
 • 13 Cultură și patrimoniu național
 • 14 alte domenii ce derivă din strategiile internaţionale și naţionale.