Statut

    STATUT   Capitolul I. Dispoziții generale Art. 1. Denumirea unității de cercetare: în limba română: Centrul de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului. în limba engleză: Research Center for Agricultural Sciences and Environmental Protection. Art. 2. Denumirea prescurtată a unității de cercetare în cadrul documentului: în limba română: Centrul sau CCSAPM; în limba […]

Citeste mai mult

Laboratories

Our Center addresses intersectoral and cross-sectoral issues of interest for rural areas with all the attributes that define it starting from the traditional knowledge defined in the Convention on Biological Diversity art. 8j and associated with agricultural practices, the management of genetic resources for food to the research of integrated management in agriculture to support […]

Citeste mai mult

Echipă

Listarea membrilor Barbu Constantin Horia, Prof.univ.dr. Iagăru Romulus, Prof.univ.dr. Sava Camelia, Prof.univ.dr. (Decan) Antofie Maria Mihaela, Conf.univ.dr. (director) Blaj Robert, Conf.univ.dr. Cărătuș Mirela, Conf.univ.dr. Dumitru Mariana, Conf.univ.dr. Tănase Maria, Conf.univ.dr. Antonie Iuliana, Șef lucr.dr. Barbu Ion, Șef lucr.dr. ing. Bratu Iulian, Șef lucr.dr. ing. Gaspar Eniko, Șef lucr.dr. ing. Iagăru Pompilica, Șef lucr.dr.ing. Moise Cristina […]

Citeste mai mult

Despre Centru/ About Center

Viziune Centrul de cercetare reprezintă o entitate științifică de referinţă recunoscută la nivel național și internaţional Misiune Centrul de cercetare integrează cunoștințe științifice, tehnice și politice pentru asigurarea dezvoltării durabile în spațiul rural și silvo-pastoral Obiective ale cercetării Programarea tematicii de cercetare în baza cerinţelor regionale, naţionale şi comunitare pentru facilitarea participării la programele de […]

Citeste mai mult

Séminaire „Agriculture Biologique : Marché, conseil, organisation et recherche”

programme_final_bio_sibiu Dans le cadre de la coopération bilatérale franco-roumaine, nous vous invitons à participer au séminaire : « Agriculture biologique : Marché, conseil, organisation et recherche » à l’Université Lucian Blaga de Sibiu entre le 12 et 13 septembre. Il s’agira d’établir ensemble un état des lieux de l’agriculture biologique et des échanges de bonnes […]

Citeste mai mult