Blog Archives

Forme de vase ceramice Starčevo-Criş identificate la Miercurea Sibiului- Petriş (jud. Sibiu), Săliştea (jud. Alba), Cristian I (jud. Sibiu) şi Cristian III (jud. Sibiu)

Anamaria TUDORIE

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Prehistoric carved stones, discovered on lot 1 (Alba Iulia), site 2, of the A10 Sebeș Alba – Turda highway

Sabin Adrian LUCA

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Argint pentru războinici. Un tezaur de tetradrahme „de tip thasian” din colecția Muzeului Național Brukenthal

Silviu I. PURECE Claudiu MUNTEANU

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Biserica fortificată din Şaroş pe Târnavă / jud. Sibiu. Cercetări arheologice. I

Ion Marian ŢIPLIC

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Pilgrimage and Healing Sanctuaries in the Danubian Provinces

Csaba SZABÓ

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

The Fragmentary Inscription on the Hungarian Raid of the Year 943 – New Epigraphic Analysis and Interpretations

Ioan ALBU

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Despre speranţele bizantine şi transilvane ale Casei de Jagiello: de la începutul anilor 1470 la sfârşitul anilor 1490

Alexandru SIMON

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Chivotul – sursă în cercetarea evoluţiei istorice a aspectului lăcaşurilor de cult. Studiu de caz – Bisericile din Turnu Roşu, Ocna Sibiului, Teiuş

Paul Victor LANGA

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Identificarea comanditarului frescelor din interiorul casei de pe str. Mitropoliei, nr. 17, Sibiu

Daniela DÂMBOIU

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

De la Doamna cu coasa la “Punks not Dead”. Atribute iconice ale reprezentărilor Morţii din Evul Mediu până în epoca muzicii rock

Sebastian CORNEANU

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Schimbări sociale într-un stat nou. Conştiinţa de clasă şi muncitorii din România la sfârşitul secolului al XIX-lea

Alin BURLEC

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Din istoricul relaţiilor româno-elene. Incidentul de la Pireu (30 mai/12 iunie 1910)

Radu RACOVIŢAN Daniel CREŢU

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Un episod din chestiunea unificării Basarabiei cu România: activitatea Comisiei Regionale de Unificare (1921)

Sorin RADU

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Alegeri comunale din anul 1930. Studiu de caz: comuna Ocna Sibiului, Judeţul Sibiu

Ana-Maria UNGUREANU-ILINCA

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

„Restaurarea Românismului în Destinul său Istoric”. Imaginea Legiunii „Arhanghelul Mihail” în Presa Bisericii Ortodoxe Române între 1936-1941. Studiu de Caz: Ziarele Oficiale ale Mitropoliei Ardealului Restoration of Romanianism in its Historical Destiny”.

Marian PĂTRU

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

The Hidden Tragedy (June 13, 1941 in the Fate of the Inhabitants of the Danube Region)

Liliya TSYGANENKO

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Bleiben oder gehen? Abbild der Auswanderungsgünde Rumäniendeutscher in der Erinnerungsliteratur (1939-1947)

Ramona BESOIU

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII

Norme şi practici în recrutarea elevilor pentru şcolile judeţene de partid (1947-1953)

Paul-Florin MARICA

Posted in Studia, Studia 2020 / XVII
Author: Sabin Adrian LUCA et alii

Radiocarbon Data from Turdaș-Luncă Archaeological Site (the Preventive Researches of 2011) (III)

Posted in Studia 2019 / XVI
Authors: Constantin ŞOVA, Gabriel TALMAŢCHI, Marius LASCU

Cercetări arheologice în cartierul de sud de la Tropaeum Traiani (Campaniile 2017-2019)

Posted in Studia 2019 / XVI
Authors: Claudiu MUNTEANU, Silviu Istrate PURECE

Un tezaur conţinând drahme emise de Dyrrhachium şi Apollonia din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal (Transilvania II)

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Ioan ALBU

„Răstignirea” lui Johannes de Rozenaw, ferula şi proiectul corului hală din Biserica Sf. Maria din Sibiu

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Cynthia KIS

Two Half-Orphan Aristocratic Girls in Early Modern Hungary

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Martin STANGL

Faktum und Fiktion in klimarelevanten literarischen Quellen aus Siebenbürgen im 17. und 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zum Interferenzgefüge Literatur – Landeskunde – Naturwissenschaft

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Dan-Alexandru POPESCU

On Nineteenth Century Russia, Seen Through the Eyes of a French Traveller. A Resurgence of Old Polemics?

Posted in Studia 2019 / XVI
Authors: Dan SMARANDACHE, Nicolae Zian STREZA

Catolici şi ortodocşi, colaborând ca editori patristici la Paris în 1857-1866. Studiu de caz: opera lui Dionisie Areopagitul editată în colecţia Migne Patrologia Cursus Completus Graece el Latinae (tom III şi IV)

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Alin BURLEC

Clasa muncitoare la periferia Imperiului. Organizaţiile muncitoreşti şi activitatea acestora în Sibiul perioadei dualiste

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Daniela STANCIU

Crearea unui tablou urban. Studiu de caz: Asociaţia pentru înfrumuseţarea oraşului Sibiu în perioada Belle Époque

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Răzvan POPA

Activitatea căminului cultural din România comunistă: între propaganda politică şi munca cultural-educativă (1948-1965)

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Paul-Florin MARICA

Structura şi conţinutul învăţământului de partid judeţean şi interjudeţean în România comunistă

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Ioan Mircea FARCAŞ

Phonétismes dialectaux roumains gardés chez les roumains immigrés en France

Posted in Studia 2019 / XVI
Authors: Aristova IRINA, Dmytro BIELOV, Myroslava HROMOVCHUK

The History of the Paradigm of Constitutionalism at the Present Stage of Development of the Post-Soviet States (on the Example of Ukraine)

Posted in Studia 2019 / XVI
Author: Leonard IONESCU

Restaurarea unei grup statuar roman, reprezentând pe zeul Jupiter

Posted in Studia 2019 / XVI
Authors: Leonard IONESCU, Zeno Karl PINTER

Recuperarea, restaurarea şi conservarea unei „spatha” descoperite la Capidava, judeţul Constanţa

Posted in Studia 2019 / XVI
Authors: Ana-Maria PĂPUREANU, Sabin Adrian LUCA

Nasturi şi o mărgea obţinute din scoica Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758, descoperite la Tărtăria-Gura Luncii (România)

Posted in Studia 2018 / XV
Authors: Marius CIUTĂ, Silviu Istrate PURECE

Tezaurul monetar roman de la Micești (Mun. Alba Iulia, jud. Alba)

Posted in Studia 2018 / XV
Authors: Octavian MITROI, Radu PETCU

Noi descoperiri din necropolele Tomisului (2014-2016)

Posted in Studia 2018 / XV
Authors: Adrian ŞOVREA, Ioan Marian ŢIPLIC, Maria Emilia CRÎNGACI - ŢIPLIC

Biserica Fortificată din Agnita. Cercetări arheologice, I

Posted in Studia 2018 / XV
Authors: Adrian ŞOVREA, Ioan Marian ŢIPLIC, Maria Emilia CRÎNGACI - ŢIPLIC

Biserica fortificată din Seliştat/Jud. Braşov. Cercetări arheologice, I

Posted in Studia 2018 / XV
Authors: Dorin BARBU, Ioan BRAI, Zeno Karl PINTER

Descoperirea, prelevarea, conservarea şi restaurarea spadei medievale de la Şeica Mare

Posted in Studia 2018 / XV
Author: Paul Victor LANGA

Patru tablouri votive din sudul Transilvaniei (secolul XVIII – începutul secolului XIX)

Posted in Studia 2018 / XV
Author: Florentina UDREA (MANEA)

Hurezi Monastery – As Part of the National and World Heritage. Case Study: the Permanent Exhibition of the Monastery, Illustrating the Present as a Link between the Past and the Future

Posted in Studia 2018 / XV
Author: József PAP

The Development of Representative Suffrage in Hungary in the mid-19th Century

Posted in Studia 2018 / XV
Authors: Timea LONGAVER, Vlad POPOVICI

Consideraţii privind corpul funcţionarilor administrativi judeţeni din zonele cu populaţie săsească în perioada 1919-1925

Posted in Studia 2018 / XV
Author: Alexandru NICOLAESCU

Evoluţia editorială a gazetei Ţărănismul în primii doi ani de existentă (1925-1927)

Posted in Studia 2018 / XV
Author: PÁTKOVÁ Hana

Über Inschriften und schriftliche Quellen im mittelalterlichen Böhmen bis zum Ende des 14. Jahrhundert. Einige Beobachtungen und Überlegungen

Posted in Studia 2017 / XIV Supplement
Author: VÁRADY Zoltán

The periods of medieval inscriptions in Hungary

Posted in Studia 2017 / XIV Supplement
Author: ROHÁČEK Jiří

On the epigraphic self-presentation of Bohemian towns at the turn of the Middle Ages and Early Modern Period

Posted in Studia 2017 / XIV Supplement
Author: Ioan ALBU

The Epigraphic Self-Representation of Transylvanian Towns in the Middle Ages

Posted in Studia 2017 / XIV Supplement
Author: CIOLTEI Alexandru-Florin

History inWax – Medieval Great Royal Wax Seals preserved in the National Archives of Sibiu

Posted in Studia 2017 / XIV Supplement
Author: VÁRADY Zoltán

Epigraphic Relics from the Age of Mathias I

Posted in Studia 2017 / XIV Supplement
Author: LŐVEI Pál

Death and Bernard of Clairvaux in Selmecbánya (Banská Štiavnica, Slovakia) at the Beginning of the Sixteenth Century

Posted in Studia 2017 / XIV Supplement
Author: DÂMBOIU Daniela

Exclusive Figurative Forms of the 17th Century Orfevrerie from Sibiu: the Wedding Maiden Goblets of Master Melchior Hermann

Posted in Studia 2017 / XIV Supplement

Content 2017

Posted in Studia 2017 / XIV
Author: Anamaria TUDORIE

Anamaria TUDORIE, Motive decorative noi identificate pe ceramica Starčevo- Criş de la Cristian III (Judeţul Sibiu)

Posted in Studia 2017 / XIV
Author: Silviu Istrate PURECE

Silviu Istrate PURECE, Tezaurele conținând monede emise de către orașul Dyrrhachium descoperite pe teritoriul județului Sibiu

Posted in Studia 2017 / XIV
Author: Martin RADY

Martin RADY, Visualizing Courts and Lawyers in Late Medieval Hungary and Transylvania

Posted in Uncategorised
Author: Ivan NIKOLSKY

Ivan NIKOLSKY, The Poet Dracontius and his Satisfactio: Latin Poetry as an Instrument of Political Propaganda in the Vandal Kingdom

Posted in Studia 2017 / XIV
Author: Adrian STOIA

Adrian STOIA, Troiţele din Mărginimea Sibiului, cu o privire specială asupra crucii din piatră de la Boiţa

Posted in Studia 2017 / XIV
Authors: Enikö-Gyöngyi KNALL, Lucian GIURA

Lucian GIURA, Enikö-Gyöngyi KNALL, Mediaşul în lumina cronisticii medievale şi a literaturii istorico-geografice (secolele XVI-XIX)

Posted in Studia 2017 / XIV
Author: Radu RACOVIŢAN

Radu RACOVIŢAN, Scenes of Medical Life of Sibiu in the 18th Century

Posted in Studia 2017 / XIV
Author: Liliana D. CAZACU

Liliana D. CAZACU, Case parohiale săseşti dispărute

Posted in Studia 2017 / XIV
Author: Szabó CSONGOR

Szabó CSONGOR, Alegerile şi elita parlamentară din perioada interbelică în Ţinutul Secuiesc (1919-1939)

Posted in Studia 2017 / XIV
Author: Nándor BÁRDI

Bárdi NÁNDOR, Problemele de bază şi periodizarea istoriei minorităţii maghiare din România

Posted in Studia 2017 / XIV
Authors: Cristina DĂNEASĂ, Maria MODI

Cristina Maria DĂNEASĂ, Maria MODI, Restaurarea ramei în care este încadrat un cunoscut portret al mitropolitului Andrei Șaguna pictat de Sava Henția

Posted in Studia 2017 / XIV
Author: François MOULLÉ

François MOULLÉ, LA MAITRISE DU TERRITOIRE OU LE TRIOMPHE DE LA FRONTIERE

Posted in Studia 2016 / XIII Supplement, Uncategorised
Author: Marie-Odile CHARLES-LAFORGE

Marie-Odile CHARLES-LAFORGE, RÉFLEXIONS SUR LA NOTION DE FRONTIÈRE: EXISTE-T-IL UNE FRONTIÈRE RELIGIEUSE DANS L’EMPIRE ROMAIN?

Posted in Studia 2016 / XIII Supplement, Uncategorised
Author: Ana de FRANCISCO HEREDERO

Ana de FRANCISCO HEREDERO, LE LIMES ET LES NOMADES: LE CAS DE LA CYRENAÏQUE

Posted in Studia 2016 / XIII Supplement, Uncategorised
Author: Annie SARTRE-FAURIAT

Annie SARTRE-FAURIAT, LA DEFENSE DU HAURAN A L’EPOQUE ROMAINE TARDIVE: FORTINS ET CAMPS FACE AU DESERT

Posted in Studia 2016 / XIII Supplement, Uncategorised
Author: Emmanuelle Madeleine Francoise GOUSSÉ

Emmanuelle Madeleine Francoise GOUSSÉ, LES FRONTIÈRES CILICIENNES: DÉLIMITATIONS ET INCERTITUDES

Posted in Studia 2016 / XIII Supplement, Uncategorised
Author: Silviu Istrate PURECE

Silviu I. PURECE, SALT, ANCIENT COINS AND THE OLT VALLEY

Posted in Studia 2016 / XIII Supplement, Uncategorised
Author: Cristina PARASCHIV-TALMATCHI

Cristina PARASCHIV-TALMATCHI, An Changing Image. The Early Medieval Landscape at Lower Danube. Case Study: Hârşova

Posted in Studia 2016 / XIII Supplement, Uncategorised
Author: Ioan Marian ŢIPLIC

Ioan Marian ŢIPLIC, Transylvania – territory at the eastern border of Catholicism (10th-13th C.)

Posted in Studia 2016 / XIII Supplement, Uncategorised
Author: Ioan ALBU

Ioan ALBU, Le système frontalier médiéval hongrois et la formation des principautés roumaines aux XIIIe et XIVe siècles

Posted in Studia 2016 / XIII Supplement, Uncategorised
Author: Dan-Lucian BUZEA

Dan-Lucian BUZEA, Ariuşd: Originated Culture or Culture of Origin

Posted in Archaeology, Studia 2016 / XIII
Author: Victor SAVA

Victor SAVA, The Neolithic in the Lower Mureş Basin. An Overview

Posted in Archaeology, Studia 2016 / XIII
Author: Florin MĂRGINEAN

Florin MĂRGINEAN, The Lower Mureş Valley, a Link between Central Europe and Transylvania in the Early Middle Ages (Archaeological Evidence)

Posted in Archaeology, Studia 2016 / XIII
Author: Claudia URDUZIA

Claudia URDUZIA, At the Periphery of the Arpadian Kingdom. Guards of the South-Eastern Border in Light of Archaeological Evidences

Posted in Archaeology, Studia 2016 / XIII
Author: Simina TERIAN

Simina TERIAN, The Discourse of Power in Early Middle Ages Transylvania: Centers and Peripheries

Posted in Archaeology, Studia 2016 / XIII
Author: Ioan-Cosmin IGNAT

Ioan-Cosmin IGNAT, Romanesque Ecclesiastical Architecture on the Periphery of the Catholic World. Round Churches and Basilicas in Transylvania

Posted in Archaeology, Studia 2016 / XIII
Author: Sebastian CORNEANU

Sebastian CORNEANU, Trei portaluri decorate cu scene moralizatoare. Studiu de caz – portalul bisericii evanghelice din Săcădate

Posted in History, Studia 2016 / XIII
Author: Emanuel PLOPEANU

Emanuel PLOPEANU, Lumea rurală dobrogeană interbelică şi partidele politice specifice. Receptivitate şi implicare

Posted in History, Studia 2016 / XIII
Author: Barbara WAGNER

Barbara WAGNER School for the Village Society. Poland as a Part of Eastern Europe in the Interwar Period

Posted in History, Studia 2016 / XIII
Author: Ewelina PODGAJNA

Ewelina PODGAJNA, State in the Political Thought of Wincent Witos

Posted in History, Studia 2016 / XIII
Author: Arkadiusz INDRASZCZYK

Arkadiusz INDRASZCZYK, From Agrarianism to Eco-humanism – Doctrine of the Polish Peasant Movement

Posted in History, Studia 2016 / XIII
Authors: Pompiliu-Nicolae CONSTANTIN, Valentin MAIER

Pompiliu-Nicolae CONSTANTIN, Valentin MAIER, UNEFS în anii comunismului

Posted in History, Studia 2016 / XIII
Author: Eleonora KIRWIEL

Eleonora KIRWIEL, The Agrarian Party of Russia (1993-2008): From Agrarian Communism to United Russia

Posted in History, Studia 2016 / XIII
Author: Joanna SANECKA-TYCZYŃSKA

Joanna SANECKA-TYCZYŃSKA, Raison d’État in the Political Thought of the Polish People’s Party in the 21st Century

Posted in History, Studia 2016 / XIII

Museum Profesionals

Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnership Programme, 2014-2015 Prof. univ. dr. habil. Ioan Marian Țiplic, Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, members Site: http://www.ua.gov.tr/docs/

Posted in In progress, Research projects and grants
Author: Francesco SODDU

Francesco SODDU, The Role of the Italian Parliament during the First World War

Posted in Studia 2015 / XII
Author: Carmen TRIMARCHI

Carmen TRIMARCHI, The Italian Parliament: between Intervention and Neutrality

Posted in Studia 2015 / XII
Author: Maria Sofia CORCIULO

Maria Sofia CORCIULO, The Secret Committee of Italian Chamber of Deputies after the Defeat of Caporetto (13-18 December 1917)

Posted in Studia 2015 / XII
Author: Patrizia DE SALVO

Patrizia DE SALVO, The Effects of War Legislation on the Italian Legal System

Posted in Studia 2015 / XII
Author: Vittoria CALABRÒ

Vittoria CALABRÒ, War and Post-war Questions in Some Parliamentary Speeches of Prime Minister Vittorio Emanuele Orlando

Posted in Studia 2015 / XII
Author: Rosanna MARSALA

Rosanna MARSALA, Filippo Meda between Neutrality and Interventionism. The Parliamentary Activity during the Years of the “Great War”

Posted in Studia 2015 / XII
Author: Rosamaria ALIBRANDI

Rosamaria ALIBRANDI, An Anglo-Sicilian Gentleman Interventionist Pamphlet at the Outbreak of the Great War

Posted in Studia 2015 / XII
Author: Flavio SILVESTRINI

Flavio SILVESTRINI, Italian Socialists in a Parliament of War: the Crisis of the Party during the 24 Legislature (27 November 1913 – 29 September 1919)

Posted in Studia 2015 / XII
Author: Cristiana SENIGAGLIA

Cristiana SENIGAGLIA, Parliament and Parliamentarism in Germany during the First World War

Posted in Studia 2015 / XII
Author: Benjamin HASSELHORN

Benjamin HASSELHORN, Reichtags Deputies as War Volunteers. Considerations upon the Historical Reality of the “August Experience” 1914

Posted in Uncategorised
Author: Marcella AGLIETTI

Marcella AGLIETTI, Cortes, Government and the “Vital Forces” of Spain during World War I: the Junta de Iniciativas (1914-1915)

Posted in Studia 2015 / XII

Studia Archive

Increase fontDecrease fontReset font