Despre noi

Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei SocioCulturale (CCPISC) își desfășoară activitatea sub patronajul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și al Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă și este continuatorul, prin reorganizarea din anul 2014, a Institutului pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European întemeiat în anul 2001 și acreditat CNCSIS în anul 2003 (tip B).

CCPISC își asumă misiunea generală de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de transfer al cunoaşterii către societate prin cercetare ştiinţifică, precum şi de valorificare şi diseminare a rezultatelor obținute. Componenta de arheologie din cadrul centrului își definește misiunea principală prin derularea unor cercetări interdisciplinare ce vizează recrearea și înțelegerea societății umane de la comunitățile preistorice și până la momentul definitivării “țărilor” / “regatelor” medievale. CCPISC își propune, în egală măsură, dezvoltarea cercetării în domeniul patrimoniului cultural, îndeosebi în următoarele direcții: recuperarea critică a tradiției (tradițiilor politice, culturale etc); metamorfoza satului și a instituțiilor lui (intelectualul, familia, reprezentantul autorității, timpul sărbătorii, formele de proprietate și raporturile economice etc); axiologiile, evoluțiile proiectului identitar, interferența dintre cultura savantă și cea populară (cultura festivă poltică și comemorativă: cultul personalității și al “locurilor memoriei”); analiza valorilor panteonice (personalități, locuri cu valoare simbolică, curente politice, culturale, interferentele lor, axiologiile totalitare, mitologiile politice).

Mareste fontMicsoreaza fontReseteaza font