• Centrul de

  Cercetare și Analiză Psihopedagogică

 • Confucius

  "Natura ne aseamănă, educația ne deosebește"

 • Centrul de

  Cercetare și Analiză Psihopedagogică

 • Confucius

  "Natura ne aseamănă, educația ne deosebește"

Misiune


Centrul de Cercetare şi Analiză Psihopedagogică este un centru de cercetare aplicativă, care se bazează pe translatarea realităţilor teoretice existente în domeniul educaţional în acţiuni de intervenţie la toate ciclurile curriculare cu scopul îmbunătăţirii actului educaţional.

Cercetare ULBS

Prin sistemul de cercetare – dezvoltare – inovare ULBS ne propunem să dezvoltăm știința și tehnologia cu scopul de a menține universitatea printre universitățile de prestigiu la nivel național și internațional, de a îmbunătăți calitatea socială și de a spori cunoașterea cu potențial de valorificare și lărgire a orizontului de acțiune.

Pentru îndeplinirea acestui rol ne propunem trei obiective strategice:

 1. Crearea de cunoaștere
 2. Îmbunătățirea valorificării cercetării prin inovare
 3. Creșterea calității sociale

view more

Obiective

 • proiectarea şi desfăşurarea unor cercetări în domeniul ştiinţelor educaţiei
 • identificarea şi aplicarea unor intervenţii psihopedagogice
 • realizarea de studii diagnostice şi prognostice privind componentele procesului de învăţământ
 • introducerea noilor tehnologii în plan educaţional
 • investigarea noilor strategii în managementul/clasei de elevi
 

Evenimente


17 2020 oct
04 2020 oct
04 2019 oct
mai multe evenimente

Ultimele publicații și articole

Articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice, în analele facultăţilor sau în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Ultimele Proiecte