Echipă

Listarea membrilor Barbu Constantin Horia, Prof.univ.dr. Iagăru Romulus, Prof.univ.dr. Sava Camelia, Prof.univ.dr. (Decan) Antofie Maria Mihaela, Conf.univ.dr. (director) Blaj Robert, Conf.univ.dr. Cărătuș Mirela, Conf.univ.dr. Dumitru Mariana, Conf.univ.dr. Tănase Maria, Conf.univ.dr. Antonie Iuliana, Șef lucr.dr. Barbu Ion, Șef lucr.dr. ing. Bratu Iulian, Șef lucr.dr. ing. Gaspar Eniko, Șef lucr.dr. ing. Iagăru …

Despre Centru/ About Center

Viziune Centrul de cercetare reprezintă o entitate științifică de referinţă recunoscută la nivel național și internaţional Misiune Centrul de cercetare integrează cunoștințe științifice, tehnice și politice pentru asigurarea dezvoltării durabile în spațiul rural și silvo-pastoral Obiective ale cercetării Programarea tematicii de cercetare în baza cerinţelor regionale, naţionale şi comunitare pentru …

Séminaire „Agriculture Biologique : Marché, conseil, organisation et recherche”

programme_final_bio_sibiu Dans le cadre de la coopération bilatérale franco-roumaine, nous vous invitons à participer au séminaire : « Agriculture biologique : Marché, conseil, organisation et recherche » à l’Université Lucian Blaga de Sibiu entre le 12 et 13 septembre. Il s’agira d’établir ensemble un état des lieux de l’agriculture biologique …