http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Admitere 2019

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2019:

Licență Master
Perioada de înscriere: 15-22.07.2019 (cu excepția zilei de 21.07.2019)
Locație înscrieri: Decanatul FSSU, Bd. Victoriei, Nr. 5-7
Program: L-V 09:00-15:00, S 09:00-13:00


Afișare rezultate: 23.07.2019
Confirmare locuri: 25-27.07.2019
Rezultate finale: 29.07.2019
Perioada de înscriere: 15-20.07.2019

Locație înscrieri: Decanatul FSSU, Bd. Victoriei, Nr. 5-7
Program: L-V 09:00-15:00, S 09:00-13:00

Interviu: 20-21.07.2019
Afișare rezultate: 22.07.2019
Confirmare locuri: 24-27.07.2019
Rezultate finale: 29.07.2019

 

Programe de studii de licență

Program Locuri fără taxă Locuri fără taxă
absolvenți licee
din mediu rural
Locuri cu taxă Criterii admitere
Asistență socială 20 - 50 Media generală de la bacalaureat 100%
Resurse umane 20 - 55 Media generală de la bacalaureat 100%
Sociologie 21 - 49 Media generală de la bacalaureat 100%

Conținut dosar admitere licență:

(1) un dosar plic;

(2) cerere tip de înscriere;

(3) diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, în original sau copie certificată „conform cu originalul” la nivelul comisiei de admitere;

(4) trei fotografii tip buletin de identitate;

(5) certificat de naștere în copie certificată „conform cu originalul” la nivelul comisiei de admitere;

(6) copie după cartea de identitate sau pașaport;

(7) adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie sau cabinetul școlar, din care să rezulte starea sănătății candidatului;

(8) dovadă de plată a taxei de înscriere sau document doveditor privind încadrarea într-o categorie exceptată de la plata taxei de înscriere);

(9) adeverință din care să rezulte calitatea de student integralist (pentru studenții care doresc să urmeze o a doua specializare);

(10) copia legitimației de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultății la care s-a făcut prima înscriere (pentru candidații înscriși la două facultăți).

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat sau examenul de licență în sesiunea iulie 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverință eliberată de liceu/facultatea absolvită, în care se menționează atât media generală obținută la examenul de bacalaureat, cât și notele obținute la fiecare dintre probele examenului de bacalaureat.

Candidații care au absolvit un program de studii de licență trebuie să depună la dosar, pe lângă documentele de mai sus, diploma de licență în original sau copie legalizată (la notar sau prin certificare „conform cu originalul” la nivelul comisiei de admitere) sau adeverință eliberată de facultate pentru absolvenții promoției 2019.

Taxa de înscriere: 150 de lei. Se achită la momentul depunerii dosarului. Se plătește o singură dată, indiferent de numărul de fișe de înscriere la programe ale Facultății de Științe Socio-Umane.

Taxa de studii: 2800 lei / an pentru specializarea Resurse umane, 2600 lei / an pentru specializările Asistență socială și Sociologie.

Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la numărul 0269-212970 (persoana de contact Laura Macovei-Lupu) până în data de 12.07.2019 sau la numărul 0269-216068 (secretariat FSSU) începând cu 15.07.2019, prima zi de înscrieri.

 

Programe de studii de master

Program Locuri fără taxă Locuri cu taxă Criterii admitere
Leadership și management organizațional 19 26 Media generală la examenul de licență (75%)
Interviu pe bază de CV și proiect de carieră (25%)
Selecția și gestiunea resurselor umane 19 26 Media generală la examenul de licență (75%)
Interviu pe bază de CV și proiect de carieră (25%)
Familia - resurse și asistență socială 2 23 Media generală la examenul de licență (75%)
Interviu pe bază de CV și proiect de carieră (25%)

Fiecare candidat la programele de master va întocmi și va depune la înscriere un proiect de carieră, întocmit pe baza unei bibliografii de specialitate, precum și un CV. Structura proiectului și bibliografia aferentă sunt disponibile AICI.

Conținut dosar admitere master:

(1) un dosar plic;

(2) cerere tip de înscriere;

(3) diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, în original sau copie certificată „conform cu originalul” la nivelul comisiei de admitere;

(4) diplomă de licență și foaie matricolă, în original sau copie certificată „conform cu originalul” la nivelul comisiei de admitere;

(5) trei fotografii tip buletin de identitate;

(6) certificat de naștere în copie certificată „conform cu originalul” la nivelul comisiei de admitere;

(7) copie după cartea de identitate sau pașaport;

(8) adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie sau cabinetul școlar, din care să rezulte starea sănătății candidatului;

(9) dovadă de plată a taxei de înscriere sau document doveditor privind încadrarea într-o categorie exceptată de la plata taxei de înscriere);

(10) curriculum vitae;

(11) proiect de carieră;

(12) copia legitimației de înscriere la un alt program de master, autentificată de secretariatul facultății la care s-a făcut acea înscriere (pentru candidații înscriși la două programe de master).

Taxa de înscriere: 150 de lei. Se achită la momentul depunerii dosarului. Se plătește o singură dată, indiferent de numărul de fișe de înscriere la programe ale Facultății de Științe Socio-Umane.

Taxa de studii: 3090 de lei / an.

Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la numărul 0269-212970 (persoana de contact Laura Macovei-Lupu) până în data de 12.07.2019 sau la numărul 0269-216068 (secretariat FSSU) începând cu 15.07.2019, prima zi de înscrieri.

 

Locuri pentru românii de pretutindeni

Program Locuri
Asistență socială 2 (cu bursă)
Resurse umane 1 (fără bursă)
Sociologie 1 (cu bursă)
Selecția și gestiunea resurselor umane 1 (cu bursă)

Pentru orice informații suplimentare sau detalii: anatolie.cosciug@ulbsibiu.ro (pentru programele DJRPSP), telefon/WhatsApp/Viber 0040746640924.