http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Proiecte în desfășurare

 

Migrants’ life courses: dealing with uncertain, highly destandardized biographies in Romania

Director: Dr. Ionela Vlase

Cod proiect: PN-III-P4-ID-ERC-2016-0005    Finanțator: CNCS/CCCDI-UEFISCDI

Calendar: 1 iulie 2016 - 31 august 2018

Rezumat:

During its postsocialist history, Romania witnessed successive waves of economic migration by its citizens, men and women, both from rural and urban areas, and with different social and ethnic backgrounds. The massive economic outmigration places Romanians among the most mobile Europeans and brings about important changes in migrants’ life courses, as well as in the socio-economic and cultural landscape of their home country which needs to design and implement institutional welfare responses to accommodate the growing diversity of migrants’ biographies.

The project aims to raise awareness about the increasing necessity to document the changes affecting individuals’ biographies especially in postsocialist Romania where migration altered men’s and women’s life courses to a high extent, whereas social institutions changes do not reflect and adapt at the same pace. The discomfort, uncertainties and troubles migrants, men and women, of different ethnic belonging, may witness after a long period of living and working abroad, sometimes with undocumented interspersed spells, need to be thoroughly considered by researchers, in order to inform sound policies to deal with destandardized biographies and to cushion the effects of their ruptured work trajectories and surreptitious life transitions.

The project will employ life course perspective and will take on gender as cross-cutting approach in seeking to explore the patterns of gendered life course patterns of migrants with at least 5 years of living experience outside their origin country. Qualitative and quantitative methods will be used in order to map the diversity of life course patterns occurring in migrants’ sample. Life stories of 40 sampled participants will be conducted in Romania with migrants and returnees from most important destination countries (e.g. Italy, U.K., Germany). The purposeful sampling will ensure a great variation with respect to characteristics such as education, age, gender and ethnicity.

 

Proiecte încheiate

 

Understanding Transnational Roma Migration: Challenges and Perspectives for Romania and Norway

 Director: Dr. Mihai Stelian Rusu

 Cod proiect: l6-SEE-PCB-RO SIBIU01/03

Finanțator: ANPCDEFP, Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE, 2009–2014, Contract Nr. 4/22.07.2016

 Calendar: 01 iulie 2016 – 31 ianuarie 2017

 Rezumat:

A cincea lărgire a Uniunii Europene a produs consecințe foarte diferite pentru societățile românească și norvegiană. În timp ce românii își celebrau noul lor drept de a călători liber în cadrul Uniunii Europene și de a explora oportunități de lucru înăuntrul spațiului comunitar, pentru norvegieni fluxul imigrației, în special al românilor de etnie romă, a creat un veritabil șoc cultural. Proiectul „Înțelegând migrația transnațională a romilor: Provocări și perspective pentru România și Norvegia” a fost conceput ca un mijloc de înțelegere a fluxurilor de migrație a persoanelor de etnie romă din România în Norvegia și înapoi, motivele acestora pentru angajarea în comportamentul de migrație, precum și reacția societății gazdă la provocările oferite de către acest fenomen.

 

Participare comunitară pentru reducerea poverii cancerului: implicarea stakeholderilor în facilitarea reîntoarcerii la muncă a pacienților cu cancer

Director: Dr. Adela Popa

Cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-0478         Finanțator: CNCS-UEFISCDI

Calendar: 1 octombrie 2015 - 30 septembrie 2017

Rezumat:

Scopul proiectului este de a utiliza abordarea participării comunitare pentru facilitarea reîntoarcerii la muncă a pacienților cu cancer. Este o problemă extrem de studiată în țările europene, dar nu și în România până în prezent. Cei implicați sunt în prezent lipsiți de putere în relație cu această problemă. Proiectul va urmări nu doar colectarea de date de la persoanele implicate în această problemă, ci și capacitarea acestora, prin crearea de oportunități pentru acumularea de informații și cunoaștere pe temă. Trei categorii de stakeholderi vor fi implicați în proiect: angajați diagnosticați cu cancer ce s-au reîntors la muncă sau nu la muncă, reprezentanți ai angajatorilor (manageri de top și de linie), recrutori de resurse umane și medici (oncologi, sau alte specialități). Vom utiliza triangulația surselor de date (politici, studii, baze de date, teren) și a metodelor (analiza documentelor, analiza secundară, interviu). Design-ul studiului va fi exploratoriu, și transversal. Propunem trei obiective: (1) Descrierea contextului actual privind relația dintre cancer și muncă în România; (2) Explorarea perspectivelor angajatorilor, angajaților diagnosticați cu cancer, ale recrutorilor de resurse umane și medicilor în legătură cu reîntoarcerea la muncă după un diagnostic de cancer; (3) Elaborarea de documente sintetice pentru conștientizarea de către cei implicați și de către autorii de politici publice (policymakers) a provocărilor și beneficiilor legate de reîntoarcerea la muncă după cancer.

 

Regândind reprezentarea individuală

Director: Dr. Marina Popescu

Cod proiect: PN-II-ID-PCE-2012-4-0644        Finanțator: CNCS-UEFISCDI

Calendar: 2 septembrie 2013 - 30 septembrie 2016

Rezumat:

Proiectul adresează o întrebare fundamentală pentru democrație și anume dacă există o legătură între campaniile electorale ale candidaților și activitățile lor din parlament. Mai întâi, un principiu fundamental al reprezentării democratice presupune congruența dintre promisiunile electorale și comportamentul politic ulterior atât la nivelul pozițiilor de politici publice, cât și la nivelul reprezentării intereselor teritoriale. În al doilea rând, strategiile de campanie ale candidaților din colegii uninominale pot avea grade diferite de personalizare și aceste diferențe se pot regăsi la rândul lor în comportamente politice diferite ale parlamentarilor. Campaniile mai personalizate pot conduce la mai multă indisciplină în voturile parlamentare și la o sporire a activităților non-legislative orientate înspre colegiu. Aceste efecte pot fi mediate de diferitele canalele de obținere a mandatului parlamentar, de percepția șanselor de alegere sau pot diferi în funcție de partid sau de natura ori valoare finanțării campaniei. Contribuția originală majoră a proiectului va fi să pună împreună o imagine comprehensivă a campaniilor (stil și substanță) și date despre atitudinile și comportamentele parlamentarilor folosind un design de cercetare mixt care include mai multe metode. Ne vom concentra asupra contextului informaţional aşa cum a fost acesta delimitat de partide şi candidaţii lor (prin intermediul sondajului candidaţilor), de media (prin analizele de conţinut) şi aşa cum a fost perceput şi înţeles de cetăţeni (prin intermediul sondajelor experimentale şi a focus grupurilor). Datele despre atitudinile și comportamentele parlamentarilor pe care le vom colecta includ voturi legislative, întrebări și interpelări parlamentare. De asemenea vom organiza un sondaj al parlamentarilor diferenţiat în funcţie de stilurile de campanie pe care aceştia le-au adoptat când au fost candidaţi.

 

Personalizarea politicii electorale în postcomunism: în ce condiţii creşte relevanţa liderilor?

Director: Dr. Andrei Gheorghiță

Cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0567               Finanțator: CNCS-UEFISCDI

Calendar: 1 mai 2013 - 30 octombrie 2015

Rezumat:

În societăţile occidentale, relevanţa liderilor politici de prim rang pentru rezultatele alegerilor este semnificativă şi pare să cunoască o evoluţie ascendentă. Această deplasare a resurselor de putere dinspre partide politice înspre lideri ca principali actori pe scena electorală este în general explicată ca rezultat agregat al unei succesiuni de transformări din societăţile democratice occidentale: schimbări în tiparele comunicării de masă în era media electronice, erodarea aliniamentelor electorale tradiţionale, creşterea complexităţii temelor politice corelată cu o deplasare a interesului dinspre politica locală înspre cea naţională, internaţionalizarea politicii. De cealaltă parte, este posibil ca societăţile postcomuniste din blocul est-european să fi atins un nivel similar de personalizare a politicii electorale urmând o traiectorie diferită, dat fiind impactul unor variabile relevante local: tradiţia unor lideri puternici, consolidată în trecutul totalitar recent, opţiunea larg răspândită înspre sisteme politice semi-prezidenţiale, cu preşedinţi aleşi direct şi o diviziune neclară a atribuţiilor executive între preşedinte şi premier, lipsa unor aliniamente electorale solide şi dezvoltarea accelerată a sistemelor media. Acest proiect îşi propune să investigheze magnitudinea efectelor de lider şi sursele variaţiilor în magnitudinea acestora în contextul particular al noilor democraţii din Europa Centrală şi de Est. Două direcţii principale vor fi investigate: (1) magnitudinea şi evoluţia efectelor de lider în ţările central şi est-europene în perioada postcomunistă; (2) variaţiile în efectele de lider în relaţie cu caracteristicile alegătorilor, liderilor, partidelor şi sistemului politic, dar şi cu contextul electoral.

 

Cum se construieşte solidaritatea socială în Europa? O analiză a practicilor şi valorilor sociale prin prisma identităţilor

Director: Dr. Horațiu Rusu

Cod proiect: PN-II-RU-PD-2011-3-0132            Finanțator: CNCS-UEFISCDI

Calendar: 5 octombrie 2011 - 30 septembrie 2013

Rezumat:

Solidaritatea socială este astăzi în atenția tuturor, de la oameni de știință la politicieni. Proiectul acesta are o importantă componentă empirică încercând să contribuie la compensarea deficitului de analize (mai ales cantitative) dedicate solidarității. Întrebarea principală a studiului este: Cum se construiește solidaritarea socială? Răspunsurile la întrebare vor încerca să evidențieze: care sunt determinanții solidarității ca valoare socială la nivel individual; dacă, cum și de ce variază solidaritatea socială prin prisma comparației între țările și națiunile europene dar și longitudinal;  construcția solidarității în contexte inter/multi-etnice orientând analiza pe interacțiunea între solidaritatea civică și etnică. Pe lângă relevanța sa pentru comunitatea științifică, determinată de metodologie, de explorarea relației între solidaritatea civică și etno-națională, și de analiza comparativă referitoare la sustenabilitatea solidarității în și între contexte economice și ale bunăstării diferite, proiectul poate fi relevant prin furnizarea de informații pe baza cărora se poate fundamenta construcția de politici publice menite să determine și mențină atitudini și comportamente solidare în diferite contexte sociale.

 

Social Construction of At-Risk Children in Out-of-Home Care: Implication for National Social Policy and Practice

Director: Dr. Anca Bejenaru

Cod proiect: PN-II-RU-PD-2011-3-0253            Finanțator: CNCS-UEFISCDI

Calendar: 5 octombrie 2011 - 30 septembrie 2013

Rezumat:

The aim of this study is to explore how discourses and practices related to risk operate in the construction of subjectivity and social life of children from residential care. The project combines a number of theoretical objectives (which aim to provide, an in-depth  understanding of the social construction of the at-risk children in out of home care) with empirical objectives (which aim to contribute to a better understanding of how practitioners perceive risk, how their perception differs from that of the children, how this perception is constructed; how it affects the process of evaluation and decision making in working with children in residential care and how the models of risk used by practitioners reflect on day to day experiences of children in residential care) and operational objectives (explicitly defined in terms of influencing the practices and social policies in the field of protection of children in residential centers, through case studies and other methods of dissemination) in order to provide a complete picture of the issues studied and also to find applicability in the field of social policies and practices. In this project we have argued that the most appropriate methodology for risk researches is qualitative. this methodology is justified even more due to the fact that we want to capture the voice of children. therefore the basic methods are ethnographic (narrative interviews). These will be supplemented by analysis of documents and case studies.

 

Joc și învățare în educația preșcolară în scopul incluziunii

Director: Dr. Adela Elena Popa

Număr contract: LLP- Ldv/PAR/2009/RO/010

Finanțator: Comisia Europeana prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale, programul ”Învățare pe tot parcursul vieții”

Parteneri: Newman University College, Bimingham (UK), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Sieradz (Polonia)

Calendar: Septembrie 2009 - Iulie 2011

Rezumat:

Proiectul are ca scop crearea unor rețele de practicieni din domeniul educației preșcolare (educatori și manageri de grădiniță și specialiști ce lucrează în acest domeniu), din cele trei țări partenere în proiect, cu scopul schimbului de experiență și facilitării incluziunii. Sunt vizaţi în special practicienii ce lucrează cu copii proveniţi din medii dezavantajate sau cu nevoi educative speciale, din fiecare din cele trei țări. Obiectivul central al proiectului este acela de facilitare a educaţiei incluzive a copiilor prin strategii de învăţare bazate pe joc. Proiectul își propune de asemenea să creeze oportunități educaționale, și să permită membrilor rețelelor formate să-și dezvolte abilitățile și resurselor utilizate în activitate.

 

A Comparative Analysis of Community Focused Initiatives Aimed at Supporting Women, Children and Young People Who Have Been the Focus of Violence, Exploitation or Trafficking in three regions of the United Kingdom, Germany and Romania

Director: Prof. Dr. Stanley Tucker            Responsabil: Dr. Anca Bejenaru

Contract: JLS/2007/ DAP-1/058 30-CE-0227730/00-44

Finanțator: Uniunea Europeană prin programul DAPHNE III

Parteneri: Newman University College, Bimingham (UK), Alice Solomon Fachhochschule, Berlin (Germania)

Calendar: 2009-2011

Obiective:

The project's objective was to examine whether lessons can be learned from existing models of good practice and if these can be generalised to provide overarching principles for the development of more effective policy and practice. A specific output from the project were case study materials that can be disseminated for inter-professional and inter-agency training purposes. It is intended that research outputs will be used to assist in developing the direction of future work. At the heart of the project was the intention to support Daphne III’s aims to promote the ‘positive treatment’, ‘well-being’, equality and ‘self-fulfilment’ of those who are the victims of violence, exploitation and trafficking.

 

Diagnosticul performanței școlare prin scala socială a succesului școlar și proiectarea unor metode de intervenție validate prin cercetare

Director: Prof. Dr. Maria Roth (UBB)            Responsabil ULBS: Dr. Anca Bejenaru

Contract: 91-063/14- 09-2007            Finanțator: CNMP

Parteneri: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (coordonator), Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Pitești, Universitatea de Medicină și Farmacie Iulie Hațieganu din Cluj-Napoca, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Mișcarea Angajament Civic

Calendar: 2007-2010

Rezumat:

Scopul proiectului este evaluarea și găsirea unor modalități eficiente de a evalua și de a influența aspectele sociale ale succesului școlar. Scopul științific al proiectului este studiul factorilor sociali ai succesului scolar și dezvoltarea practicilor de intervenție socială bazate pe dovezi. Scopul pragmatic este construirea unei logistici de evaluare comprehensive, care să poată fi urmată de intervenții validate științific și de politici educaționale țintite pe problemele diagnosticate. Scopul final este incorporarea SSSS în politicile educaționale la nivel național, ca un procedeu de evaluare a situațiilor de risc școlar, instrumental în formularea obiectivelor de reducere a factorilor cu influență negativă asupra succesului școlar și de evaluare a progresului școlilor.

 

Informații despre proiectele mai vechi ale Centrului pentru Cercetare Socială (anterior Centrul de Studii și Diagnoză Socială) pot fi găsite la adresa: socioumane.ulbsibiu.ro/sociologie, in sectiunea Cercetare.

 

 

 

 

Partenerii noștri: