Catolici şi ortodocşi, colaborând ca editori patristici la Paris în 1857-1866. Studiu de caz: opera lui Dionisie Areopagitul editată în colecţia Migne Patrologia Cursus Completus Graece el Latinae (tom III şi IV)

8. smarandache 147-161
Posted in Studia 2019 / XVI

Studia Archive

Increase fontDecrease fontReset font