Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Start
Structură
 
Contact
 
Română English
Caută

Centrul de Cercetări Psihologice


Misiunea fundamentală a CCP este realizarea de activităţi de cercetare intra- şi interdisciplinară, desfăşurate în proiecte individuale sau de grup, încurajând munca în echipă şi diseminarea rezultatelor în module curriculare existente în Facultăţile din cadrul Universităţii „L.Blaga” din Sibiu. Obiectivele CCP sunt următoarele:

  1. Identificarea cercetătorilor români şi străini în domeniile de interes ale CCP, în vederea stabiliri unor colaborări în demersurile de cercetare;
  2. Configurarea şi realizarea unor proiecte de cercetare individuale şi colective în domeniile de interes ale CCP;
  3. Afilierea centrului la grupuri sau societăţi internaţionale de acest profil şi încurajarea schimburilor academice cu alte organisme similare din ţară şi străinătate, în vederea derulării de proiecte naţionale şi internaţionale;
  4. Editarea unor publicaţii specifice (cărţi, reviste, CD-uri), conţinând traducerea şi/sau editarea unor texte, studii / cercetări ştiinţifice, bibliografii, antologii pentru uz didactic, instrumente de evaluare, metodologii de cercetare și intervenție în diverse domenii aplicative, etc.;
  5. Organizarea de manifestări științifice: conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, congrese, şcoli de vară, workshopuri;
  6. Oferirea de consultaţii ştiinţifice studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor interesaţi de cercetare în domeniile de interese ale CPS;
  7. Iniţierea şi realizarea unei biblioteci de texte primare şi de literatură secundară asupra domeniilor studiate (pe suport hârtie şi electronic), care să constituie o bibliotecă de referinţă în domeniu;
  8. Constituirea unei baze materiale de lucru (aparatură audio-video, computere şi accesorii, proiector multimedia, programe informatice, etc.);
  9. Realizarea unei pagini WEB şi a unor liste electronice cu resurse de cercetare;
  10. Prestarea unor servicii de specialitate (selecţie/recrutare de personal, evaluare psihologică, consiliere psihologică, diagnoză, intervenţie, elaborare şi reevaluare a unor metodologii şi produse de investigaţie psihologică, socială, medical, etc.).
Informaţii de contact

Adresa: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A , 550169, Sibiu, România
Tel: +40-(269)-xxxxxx
Fax:+40-(269)-xxxxxx
E-mail: psi_cercetare@ulbsibiu.ro
Web: http://centers.ulbsibiu.ro/psi-cercetare/

Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport tehnic

Copyright © 1998-2024 Direcția Comunicaţii și Marketing al ULBS | Termeni de utilizare
butch-rapid