http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Programe de master

Prezentare generală și calificări

 

1. Leadership și management organizațional

Misiune:

Programul de studii de masterat Leadership și management organizațional își propune formarea de specialiști și experți cu înaltă calificare și pregătire continuă în domeniul leadership-ului și managementului organizațional, capabili să ofere consiliere în problemele sociale ale organizațiilor, precum și expertiză în elaborarea de proiecte manageriale.

 

Competențe profesionale după absolvire:

 • Cunoașterea aprofundată a conceptelor și teoriilor necesare pentru proiectarea și realizarea de cercetări și studii organizaționale de nivel avansat, pentru diagnoza problemelor din organizații și fundamentarea deciziilor;

 • Cunoașterea modalităților de diagnosticare, analiză și soluționare a problemelor și disfuncționalităților din mediul organizațional;

 • Cunoașterea politicilor publice relevante pentru relațiile de muncă și cu mediul extern organizației;

 • Capacitatea de a elabora modele explicative referitoare la managementului performanței în organizații;

 • Capacitatea de a analiza și interpreta indicatorii de stare ai organizației în legătură cu funcția finală și funcțiile laterale (secundare) ale acesteia;

 • Capacitatea de a utiliza cunoștințe pentru explicarea și interpretarea unor situații noi în contexte sociale complexe;

 • Capacitatea de a analiza nevoile de dezvoltare și schimbare organizațională;

 • Capacitatea de a utiliza și dezvolta aparatul conceptual și metodologic în situații incomplet definite sau a unor turbulențe organizaționale;

 • Abilitatea de a aplica metodele, tehnicile și instrumentele pentru culegerea, prelucrarea și analiza datelor în cercetările și studiile de nivel avansat din mediul organizațional;

 • Capacitatea de a elabora modele de management performant, utilizând inovativ o gamă largă de metode calitative și cantitative;

 • Abilitatea de a rezolva situații de criză prin utilizarea creativă a resurselor organizației și construcția unor modele de ieșire din criză.

 

Ocupații posibile conform COR:

Director resurse umane - 112033; Șef serviciu resurse umane - 121205; Manager resurse umane - 121207; Inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane - 235915; Consultant intern în resurse umane - 242318; Evaluator competențe profesionale - 242405; Consultant în domeniul forței de muncă - 241209; Consultant condiții muncă - 241214; Organizator/conceptor/ consultant formare - 241217; Manager al sistemelor de management al calității - 325702; Manager al sistemului de management al riscului - 325708; Manager al sistemului de management securitate și sănătate în muncă - 325709; Manager al organizației culturale - 325701; Manager de responsabilitate socială - 325718; Manager de proiect în parteneriat public privat - 242112; Consilier președinte organizație profesională națională - 111429; Consilier președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu - 111430.

2. Selecția și gestiunea resurselor umane

Misiune:

Programul de studii de masterat Selecția și gestiunea resurselor umane își propune formarea de specialiști și experți cu înaltă calificare și pregătire continuă în domeniul resurselor umane și al relațiilor de muncă în mediu organizațional, capabili să furnizeze soluții pentru probleme ale organizațiilor precum: recrutarea și selecția resurselor umane, evaluarea personalului și a relațiilor de muncă, evaluarea nevoilor de programe de formare profesională destinate personalului, analiza, diagnoza și soluționarea disfuncționalităților din mediul organizațional, consilierea profesională și dezvoltarea carierei.

 

Competențe profesionale după absolvire:

 • Cunoașterea aprofundată a conceptelor și teoriilor necesare pentru proiectarea și realizarea de cercetări și studii avansate în domeniul organizațional, pentru evaluarea resurselor umane și pentru diagnoza organizațională;

 • Cunoașterea cadrului legislativ relevant pentru domeniul resurselor umane și relațiilor de muncă din mediul organizațional;

 • Cunoștințe de specialitate pentru elaborarea unui program de formare profesională destinat personalului din organizație;

 • Analiza si interpretarea indicatorilor de stare ai organizației;

 • Capacitatea de înțelegere a modalităților de diagnosticare, analiză și soluționare a problemelor și disfuncționalităților din mediul organizațional;

 • Capacitatea de a explica și interpreta situațiile noi legate de resursele umane în contexte sociale complexe;

 • Abilitatea de a aplica metodele, tehnicile și instrumentele pentru culegerea, prelucrarea și analiza datelor în cercetările și studiile din mediul organizațional;

 • Abilitatea de a lucra cu baze de date destinate evidenței resursei umane din organizație (creare, administrare, construire indicatori, prelucrare, analiză, rezolvare de probleme);

 • Capacitatea de a organiza un proces de recrutare și selecție a resurselor umane, respectiv de a planifica acest proces;

 • Abilități de elaborare și implementare a programelor de formare, motivare, dezvoltare și evaluare a resurselor umane, utilizând creativ metodele cantitative și calitative învățate;

 • Abilitatea de a gestiona situațiile de criză privind resursele umane, prin utilizarea creativă a resurselor organizației și construcția unor modele de bună practică pentru rezolvarea acestora.

 

Ocupații posibile conform COR:

Director Resurse Umane - 112033; Manager resurse umane - 121207; Șef serviciu resurse umane - 121205; Inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane - 235915; Specialist în domeniul resurselor umane și de personal - 2423; Consultant în resurse umane - 242317; Consultant intern în resurse umane - 242318; Tehnician resurse umane - 333311; Funcționar în domeniul resurselor umane - 4416; Evaluator competențe profesionale - 242405; Agent ocupare - 342305; Agent resurse umane - 342306; Tehnician mobilitate personal - 342307; Tehnician reconversie personal - 342308; Tehnician calificare gestiune - 342310; Expert forță de muncă și șomaj - 241202; inspector de specialitate forță de muncă și șomaj - 241203; Inspector de specialitate protecția muncii - 241204; Formator - 241205; Consultant în domeniul forței de muncă - 241209; Consultant condiții muncă - 241214; Organizator/ conceptor/ consultant formare  - 241217.

Planuri de învățământ - Master LMO

Planuri de învățământ - Master SGRU

 

Related resources

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.